Arbetsterapeut – Region Gävleborg

Yrke: Arbetsterapeut

Arbetsplats: Hudiksvalls sjukhus / Arbetsterapeut Specialistenhet Hudiksvall

Namn: Henrik Örqvist

Ålder: 30

Såhär länge har jag arbetat med mitt yrke: Cirka ett år / 11 Månader

 

Jag valde mitt yrke på grund av:
Att arbeta med människor var den stora drivkraften till varför jag valde att bli arbetsterapeut. Här får du möjligheten att även fokusera på människan i sin helhet, fokusera på aktiviteter som är värdefulla för olika individer och skapa mening i vardagen för personer.

Just vilka aktiviteter som är viktiga för personer skiljer sig åt, likaså deras begränsningar och hinder de utsätts för. Det blir då lite som att bygga ett pyssel där alla bitarna behöver falla på rätt plats vilket gör yrket både lärorikt och roligt. Du får även ständigt utveckla dig i ditt arbetssätt och bemötande.

Jag har följande utbildning:
Jag har en kandidatexamen i arbetsterapi. Det är en treårig utbildning på universitetsnivå. Det är en balanserad blandning av både teoretiska moment och praktik.

Denna utbildning krävs för mitt yrke:
Det krävs att du har en utbildning i arbetsterapi och även att du blir legitimerad av socialstyrelsen.

Fördelarna med mitt yrke:
Det bästa med just detta yrke är att du får träffa så många olika människor med olika bakgrunder och förutsättningar. Ingen dag blir den andra lik så du får stor variation inom yrket. Variationen gör att du får möjligheten att lära dig mer och kan skapa lösningar som passar personers behov.

Nackdelarna med mitt yrke:
Inom slutenvården arbetar du som arbetsterapeut under tidspress och du kanske inte alltid kan hjälpa till med alla aspekter i vardagen som patienten behöver hjälp med. Du träffar människor som kan befinna sig i jobbiga situationer på både sociala och fysiska plan. Det är viktigt att kunna känna empati för de man möter men samtidigt inte låta sig påverkas allt för mycket. Det krävs en fin balansgång för att skilja mellan vad som är jobb och det privata.

Arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag:
Inom slutenvården där jag jobbar så börjar dagen med att läsa igenom journalen på de patienter som inkommit. På så sätt kan jag se anledningen till varför de inkommit till oss och om det finns ett behov av att en arbetsterapeut kopplas in. Jag tar rapport från mina kollegor i andra yrkesgrupper inom sjukvården för att tillsammans skapa och planera en vårdplan för patienterna som kommit in. Därefter så träffar jag patienterna enskilt eller tillsammans med kollegor för att göra kartläggningar, bedömning av aktivitetsförmåga samt hjälpmedelsbehov. Det ingår att träna patienter i att klara av sin personliga vård självständigt eller med hjälp av någon annan. Inför utskrivning så ser jag till att patienten får med sig hjälpmedel hem för att få vardagen att fungera bättre i hemmet. Sedan överrapporterar jag ärendet till primärvården eller rehabiliteringsboenden beroende på vart patienten ska härnäst.

En stor del av det arbete jag utför styrs av Hälso- och sjukvårdslagen och det är mycket som dokumenteras över vilka åtgärder patienterna får.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke:
Arbetsterapi är för människor i alla åldrar genom alla faser i livet, du är inte bunden till att jobba inom slutenvården. Du kan välja att jobba med barn och ungdomar, t.ex. inom BUP. Vara coach till personer som vill återgå till arbetet eller ta hand om äldre på ålderdomshem.

Skulle du vilja jobba utanför sjukvården finns det även flera möjligheter till att jobba med exempelvis företagshälsa eller som hjälpmedelskonsult. Som arbetsterapeut får du även utbilda dig på många av de arbetsplatser du är på om du känner osäkerhet inom ett område eller vill lära dig mera. Du kan även fortsätta att utbilda dig akademiskt eller skaffa dig en specialistutbildning om du hittar ett område som du brinner extra för.

Övrigt intressant/ att tänka på med mitt yrke:
Arbetsterapeuter är en eftertraktad yrkesgrupp, de områden som vi kan jobba inom blir fler och fler för varje år som går. Majoriteten av arbetsterapeuter jobbar inom sjukvården och det är där flest jobbmöjligheter finns. Som arbetsterapeut så kommer du kunna glädjas av att du gör nytta för människor och att du faktiskt gör skillnad vart du än väljer att jobba!

Jag skulle rekommendera Region Gävleborg som en arbetsgivare där du får tillgång till stöttning samt vägledning genom din yrkeskarriär.