Energistrateg – Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge

Jag heter Rasmus  är 30  år och har arbetat som energistrateg i ett halvår på Tornberget Fastighetsförvaltnings AB.

Varför valde du ditt yrke?
Jag brinner för inomhusklimat och byggnaders energianvändning.

Vilken utbildning har du?
Civilingenjör inom energiteknik vid Umeå universitet

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?
Högskoleutbildning inom energiområdet. Goda kunskaper inom el-, värme- och ventilationssystem samt styr- och reglerteknik.

Fördelar med yrket
Varierande arbetsuppgifter och man får arbeta både strategiskt och operativt. Jag styr väldigt mycket själv vilka arbetsuppgifter jag vill fokusera på under en viss dag. Jag har stor möjlighet att påverka verksamhetens inriktning och arbete för att minska energianvändningen i våra fastigheter.

Nackdelar med yrket
Det är ett brett område så det kan ibland vara svårt att prioritera vad vi ska lägga tid på att förbättra. Helst vill jag förbättra allt på en gång, men det går inte. Stora förändringar tar tid, så man behöver ha tålamod.

Arbetsuppgifter under en typisk dag
Energiuppföljning
Möten med ingenjörer, konsulter och driftpersonal
Uppföljning och rapportering av mål
Strategisk planering

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke
Utvecklingspotentialen är stor och man har möjlighet att fokusera och lära sig väldigt mycket inom teknikområdet och offentlig förvaltning.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är
Området är väldigt hett på marknaden just nu då det är mycket fokus på klimat- och energifrågor i stort. För den som är intresserad av ämnet, så är framtidsutsikterna goda.