Fastighetsingenjör

Jag heter Maria är 32 år och jobbar som Fastighetsingenjör på AB Stora Tunabyggen.

Idag har jag jobbat som fastighetsingenjör i 5 år.

Varför valde du ditt yrke?
Jag ville arbeta med fastigheter och människor.

Vilken utbildning har du?
Jag har läst Fastighetsingenjör på KY (kvalificerad yrkesutbildning) på Nackademin i Stockholm.

Vilken utbildning krävs för yrket?
Gärna Fastighetsingenjör.

Fördelar med yrket
Det råder frihet under ansvar.
Yrket innebär utmaningar och är varierande och roligt.
Möten med nya människor.

Nackdelar med yrket
Ibland är det mycket arbete som ska utföras på kort tid.

Arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag

  • Delta i budgetarbetet för underhåll av fastigheterna.
  • På plats besikta vad som behöver åtgärdas.
  • Upphandling av åtgärderna.
  • Kontakt med entreprenören under projektets gång samt kontinuerlig information till hyresgästerna.
  • Delta i besiktningar.
  • Följa upp projektet och se till att budgeten hålls.

Utvecklingsmöjligheter inom yrket
Det finns goda utvecklingsmöjligheter inom yrket.
Exempelvis kan man jobba med att leda mer komplexa projekt samt att avancera upp till chef.

Övrigt intressant att tänka på med yrket
Inom byggsektorn är det många pensionsavgångar som kan generera till flera arbetstillfällen.