Röjdykare – Försvarsmakten, 4.Sjöstridsflottiljen, HMS Spårö

Jag heter Mikael och är 22 år och jobbar som röjdykare sedan 3 år.

Jag valde mitt yrke på grund av
Jag gillar att vara ute till sjöss och var osäker på vad jag ville efter gymnasiet så jag testade att mönstra och blev då antagen till röjdykarutbildningen.

Jag har följande utbildning
Jag genomförde en grundutbildning i Försvarsmakten där man börjar med tre månader soldatutbildning då man är mycket i skogen, lär sig överlevnad, skjuta med vapen, ha på sig uniformen på korrekt sätt osv.

Efter det genomförde jag en befattningsutbildning på 9 månader där jag fick lära mig dyka, röja explosiv ammunition under och över ytan och mycket mer.

Innan jag mönstrade och påbörjade min grundutbildning hade jag enbart en gymnasieutbildning.

Så, totalt efter gymnasiet så hade jag 12 månaders utbildning i försvarsmakten och sedan blev jag anställd som röjdykare.

Denna utbildning krävs för mitt yrke
En grundutbildning i försvarsmakten. Om man vill bli specifikt röjdykare så krävs kompletterande tester. Klarar man dem får man påbörja sin utbildning.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Att jag hela tiden får hitta lösningar på nya problem. Jag gillar även att jag får utmana och utveckla mig själv både fysiskt och psykiskt. En stor fördel är att jag jobbar tätt inpå mina kollegor och vi blir väldigt nära varandra på arbetsplatsen.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
En nackdel är att man kan bli sjösjuk om man har otur eller om det går mycket vågor och är dåligt väder. En annan nackdel är att jag är borta längre perioder, ca tio dagar fyra till fem gånger om året och då har jag inte möjlighet att umgås med vänner och familj.

En typisk arbetsdag för mig
Jag börjar alltid arbetsdagen med att se över min dykutrustning. Vanligtvis dyker vi mellan en till två gånger per vecka. Vår vardag ser väldigt olika ut beroende på om vi är ute till sjöss eller ligger förtöjda till kaj.

Är vi ute till sjöss så dyker jag, eller hjälper till med att styra fartyget eller stå utkik. Vi har olika hjälpmedel och verktyg ombord, bland annat sonarer, för att kunna hitta saker under ytan. En av mina uppgifter är att manövrera sonarer för att kunna hitta saker som vi sedan dyker och kollar på.

Om vi är förtöjda till kaj ägnar jag mig mer åt underhåll av bland annat dykutrustningen och stöttar underhållet av fartyget i stort. Detta gör vi för att vi ska kunna vara redo när vi kastar loss.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är
Om jag vill så kan jag plugga vidare till taktisk officer, då läser jag ca 4 år på Försvarshögskolan. Efter de 4 åren får jag ta chefsroller, fatta fler beslut och jobba på en taktisk nivå.

Ett annat alternativ är att plugga vidare till specialistofficer som är en 1,5 år lång utbildning. Då lär jag mig mer om dykningen och blir, precis som titeln säger, specialist på sitt område, som i mitt fall är just röjdykning.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är

  • Att man som anställd i försvarsmakten får träna på arbetstid, vi har 3 timmar i veckan som vi ska träna på.
  • Att man får en fantastisk gemenskap med sina kollegor eftersom vi jobbar så tätt.
  • Man får förmåner i form av fri sjukvård
  • Som anställd i försvarsmakten får jag även möjlighet att delta gratis i diverse fysiska tävlingar och/eller läger exempelvis löpläger, skidläger, vasaloppet, göteborgsvarvet etc…