Avfallspedagog

Pelle - Avfallspedagog

Jag har arbetat som avfallspedagog sedan fem år. Jag valde mitt yrke eftersom jag ville byta bransch. Jag hade en bred utbildning med pedagogik, miljö och språk och ville prova på att arbeta med miljöfrågor.

Det är högskolekrav på mitt yrke. Du ska ha grundläggande miljökunskaper och pedagogik. Jag har läst pedagogik, engelska, biologi och fysik på högskolan. Jag har även kompletterat min utbildning i miljöfrågor. På gymnasiet läste jag samhäll.

Fördelarna med mitt yrke är att jag träffar många människor. Som avfallspedagog får jag arbeta med miljöfrågor och kan påverka andra. Arbetsuppgifterna är många och jag utvecklas hela tiden.

Nackdelen är att det kan vara svårt att säga nej till arbete, och ibland kan det vara stressigt.

Mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag är:

  • Möte om någon fråga eller något projekt
  • Ta emot studiebesök
  • Förbereda projekt eller annat arbete
  • Ta emot samtal från kunder
  • Diskutera informationsmaterial som skickas ut
  • Skriva text till informationsmaterial
  • Kontrollera bakgrundsfakta i materialet
  • Möte med skyddskommittén, trivselkommittén eller arbetsmiljögruppen
  • Planera för att ta emot besök

Utvecklingsmöjligheterna inom mitt yrke är att jag har möjlighet att vidarutbilda mig inom miljöfrågor, juridik, kommunikation mm. Arbetet innebär personlig utveckling.

Att arbeta som avfallspedagog innebär ett fritt yrke med stora möjligheter till egna initiativ!