Brandingenjör – Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD)

Jag heter Elin och är 28 år och har jobbat som brandingenjör i 4 år.

Jag valde mitt yrke på grund av
Det är en bred bransch där man kan arbeta på många helt olika typer av arbetsplatser men i grunden handlar det om att skapa trygghet och verka för att förebygga olyckor och minska konsekvenserna av de olyckor som inträffar.

Jag har följande utbildning
Brandingenjörsprogrammet på Luleå Tekniska Universitet och påbyggnadsutbildning Civilingenjör Brandteknik.

Denna utbildning krävs för mitt yrke
Brandingenjör 210 Hp

Detta är fördelarna med mitt yrke
Väldigt varierande arbetsuppgifter, möjligheten att påverka för att skapa ett tryggare och säkrare samhälle. Mycket samverkan mellan andra instanser, tex polis och kommun, som också arbetar med trygghet och säkerhet. Spännande arbetsplats eftersom det är en samhällsviktig funktion som alltid måste fungera.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Ser inga direkta nackdelar, självklart finns det arbetsuppgifter som inte är lika roliga som andra men i och med att det är ett så varierande arbete läggs inte så stor vikt vid just de uppgifterna.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Göra tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor hos verksamheter och i byggnader i de kommuner som ingår i vårt förbund. Så säkerställer vi att det finns ett bra brandskydd.
Agerar sakkunnig åt kommunen i bygglovsprocesser och granskar brandskyddet i tex nybyggnationer. Även när nya detaljplaner tas fram granskar vi dessa för att säkerställa att marken är anpassad för den tänkta verksamheten ur ett risk- och säkerhetsperspektiv.
Svara på frågor från allmänheten gällande brand och säkerhet.
Driva olika typer av projekt för att tex informera en viss målgrupp och brandsäkerhet eller skapa forum för att diskutera problematik med anlagd brand på skolor.
Samverka med andra avdelningar inom räddningstjänsten (tex den utryckande) för att utbyta erfarenheter och kunskap som vi kan ha nytt av i våra respektive arbeten. Även samverkan och utbyte med andra räddningstjänster i Sverige är en vanlig del av arbetet just för att kunna ta hjälp av varandra, både förebyggande och när olyckor inträffat

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är
Väldigt goda, både inom räddningstjänsten och på andra arbetsplatser. I och med att samhället utvecklas måste räddningstjänsten och andra samhällsviktiga verksamheter (där brandingenjörer ofta arbetar) följa med i den utvecklingen. Det finns även bra möjligheter att byta jobb och ha andra typer av arbetsuppgifter, men man har alltid nytta av de erfarenheter man samlat på sig tidigare.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är
Inom räddningstjänsten finns möjlighet för brandingenjörer att arbeta utryckande genom att tex vara räddningsledare vid större och mer komplicerade räddningsinsatser. Man kan även arbeta med att utreda bränder och andra olyckor som på något sätt haft en stor påverkan.