Brandinspektör – Räddningstjänsten Örnsköldsvik

Vi heter Joel och Caroline och jobbar som brandinspektörer på Örnsköldsviks räddningstjänst.

Så här länge har vi arbetat med mitt yrke
Joel: Jag började jobba inom räddningstjänsten som brandman år 2003 och gick vidare till min tjänst som brandinspektör år 2016.

Caroline: Jag har arbetat som brandinspektör sedan 2019, innan dess jobbade jag som brandman sedan 2006.

Vi valde mitt yrke på grund av
Joel: Jag och min familj valde att flytta ”hem” till min hemstad från Uppsala. Denna tjänst fanns tillgänglig och det kändes spännande att få utvecklas och testa något nytt inom räddningstjänsten. Jag trivdes väldigt bra i min roll som brandman men nu har jag kunnat bygga på min kunskap och mina erfarenheter inom räddningstjänsten och har lärt mig otroligt mycket på mina fem år som brandinspektör.

Caroline: Jag trivdes väldigt bra med brandmansyrket men när det kom ut en tjänst som brandinspektör så ville jag testa på det yrket och bredda min kunskap inom räddningstjänsten så jag skickade in en ansökan och fick den.

Vi har följande utbildning
Joel: Räddningsman, 6månander civilplikt, Sandö. Skydd mot olyckor, 2år eftergymnasial utbildning, Sandö. Tillsyn A, 10 veckor vidareutbildning, Revinge

Caroline: Räddningsman, 6månader civilplikt, Sandö. Skydd mot olyckor, 2år eftergymnasial utbildning, Sandö. Tillsyn A, 10veckor vidareutbildning, Sandö

Denna utbildning krävs för vårt yrke
På Örnsköldsviks räddningstjänst behöver man Skydd mot olyckor eller motsvarande samt Tillsyn A.

Detta är fördelarna med vårt yrke
Det är intressant och få vara med i byggprocessen där vi finns som remissinstans i brandskyddsfrågor till bygglovshandläggarna i kommunen.

Det är även givande att vi genom våra tillsyner kan vara med och påverka och hjälpa verksamheter och organisationer så att det kan få ett bra brandskydd och därmed förebygga bränder och andra olyckor i kommunen.

Då vi båda även är intresserad av att arbeta operativt så är det väldigt intressant att vi får vara ute och se många olika verksamheter när vi utför tillsyner så som skolor, små och stora företag, butiker med flera. Det är också ett varierande jobb där man kan styra över sina dagar rätt mycket själv med förberedelse och genomförande samt efterarbete.

Detta är nackdelarna med vårt yrke
En nackdel kan vara att det ibland blir mycket tid vid skrivbordet. Men till största del tycker vi att det går att planera in så det blir bra variation av skrivbordsarbete och praktiska besök.

Vi har ju båda en bakgrund som brandmän och är vana att jobba skift så det har varit en utmaning att bara jobba dagtid.

Detta är våra arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Nu under pandemin jobbar vi i stort sett de flesta dagar hemifrån och då brukar vi starta ungefär varannan dag med en gemensam avstämning.

Inför en tillsyn är det först planering och förberedelser inför besöken sen efterarbete i form av skrivning och därefter uppföljning om det upptäcktes brister på objektet. Eftersom det alltid är ärenden igång så blir dagarna en blandning av dessa arbetsuppgifter.

Tillsyn och tillstånd utförs utifrån lagstiftningarna om lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Vi svarar på remisser från olika instanser bland annat polisen, bygglovsenheten och alkoholhandläggare gällande exempelvis offentliga tillställningar, bygglov, uteserveringar och alkoholtillstånd på restauranger med flera.

Vi har gemensamma möten med bygglovshandläggarna gällande olika byggprojekt i kommunen.

Det kommer även in mejl och telefonsamtal angående olika typer av frågor och funderingar och där vi kan ge råd och stöd gällande förebyggande av brand och andra olyckor.

Utvecklingsmöjligheter inom vårt yrke är
Det går att läsa både Tillsyn A och B samt Räddningsledare A och B.

Övrigt intressant att tänka på med mitt yrke är
Om man vill jobba både operativt och förebyggande inom räddningstjänsten finns det möjlighet på vissa arbetsplatser att ha en kombitjänst som brandinspektör och exempelvis brandman eller någon form av befälsroll.