MaskinLeverantörerna

Maskinmekaniker sökes!

Maskinmekaniker
En maskinmekaniker jobbar med alla typer av arbetsmaskiner t ex grävmaskiner, traktorer, hjullastare, skogsmaskiner, truckar eller stora grönytemaskiner. Idag är mobila arbetsmaskiner mycket datoriserade och specialiserade vilket gör att första steget för en maskinmekaniker ofta innebär felsökning med dator. Arbetet sker antingen på verkstad, hos kund eller ute på fältet, vilket ger ett mycket varierat arbete.

Utbildning på Fordons- och transportprogrammet
MaskinLeverantörerna (ML) är branschföreningen som representerar de företag som levererar alla typer av mobila arbetsmaskiner. På grund av bristen på servicetekniker har ML startat ett samarbete med utvalda gymnasieskolor där man kan utbilda sig till maskinmekaniker. Väljer du fordons- och transportprogrammet i någon av de skolor som ML samarbetar med, kan du till det andra året i gymnasiet välja inriktningen QMT- Qualified Machine Technician, en extra kvalificerad utbildning som maskinmekaniker speciellt utbildad för tunga fordon. QMT har särskilt stöd av branschen, för dig som elev innebär det tillgång till den senaste tekniken, praktikplatser i branschföretag, betalt sommarjobb, möjlighet till utlandspraktik och t.o.m möjlighet till ett stipendium för vidareutbildning efter gymnasiet.

För mer information se:
www.maskinleverantorerna.se
www.qmt.se

Se också filmer från skolorna!
www.facebook.com/QMTnetwork

ADRESS
MaskinLeverantörerna
Box 22307
104 22 STOCKHOLM