Powerpoint efter gymnasiet – vad ska jag göra sedan?

Här är en PDF och en Powerpoint till årkurs 3 på gymnasiet. Dessa kan användas både för att informera barn och föräldrar. Har ni några synpunkter skicka dessa till info@framtidsvalet.se.

PDF

PPT

Redigerad 2023-12-14