Sveriges Radio

Journalistik är viktigare än någonsin!

Att vara journalist är så mycket mer än att skriva för en tidning, jobba inom TV, radio eller andra berättande medier. God journalistik tar avstamp i ett gott förarbete där journalisten är påläst i ett ämne eller kanske intervjuar en person med syfte att berätta en historia eller förmedla kunskap. Själva yrket journalist varierar såklart beroende av var du jobbar och hur ditt uppdrag ser ut. Men minsta gemensamma nämnare är att journalister är en yrkesgrupp som vill ge perspektiv, sprida kunskap och fakta och gräva fram nya sanningar. I ett sånt läge är kvalitetsjournalistik viktigare än någonsin.

Drömmer du om att bli Influencer eller Poddare?
En journalistutbildning är en bra grund att stå på även om man i slutänden drömmer om att bli Poddare eller Influencer. Under journalistutbildningen får du bland annat lära dig hur du kan marknadsföra dig själv, ljudredigering och intervjuteknik. Arbetsmarknaden för en person med journalistutbildning är bredare nu än den varit innan.

Inom 8 år går 250 i pension från Sveriges Radio
En av Sveriges Radios medarbetare, Marcus Léonarde, Dagproducent med digitalt ansvar på P4 Sveriges Radio i Borås, har varit på Sverigeturné och träffat många studenter för att informera om att Sveriges Radio varje år tar emot ett stort antal praktikanter från landets journalistutbildningar. Många av praktikanterna blir sedan kvar som vikarier under sin fortsatta utbildning på högskola, folkhögskola eller universitet. I många fall blir en praktikant, som sedan varit vikarie, kvar på Sveriges Radio under många år. Inom 8 år kommer 250 personer att gå i pension på Sveriges Radio och till dess behöver många journalister skolas in på företaget.

Visste du att ...

  • P3 Dokumentär är Sveriges största podd.
  • Musikhjälpen är Sveriges Radios största musikevenemang.
  • Vi är världsledande inom viss teknik.
  • Vi är landets största beställare av ny musik.
  • Vi ska bidra med fler perspektiv och låta fler röster höras.
  • Vi besökte alla landets 290 kommuner 2020.
  • Vi har ca 23 korrespondenter utomlands som rapporterar om händelser runt om i världen.
  • Vi letar ständigt efter nya sätt att möta en yngre publik av lyssnare.
  • Du kan ladda ner vår SR Play App och nå hela vårt utbud av poddar, nyheter, musik och samhällsinformation via den?

ADRESS
Sveriges Radio AB
105 10 STOCKHOLM