SYV INFORMERAR: Tankar & tips inför valet!

Mässa
En mässa kan vara en jätteviktig del i processen att komma fram till sitt gymnasieval. Där kan du träffa elever från olika utbildningar och får chansen att ställa frågor!

Hur inhämtar du information?
Alla tar in kunskap och information på olika sätt. För en del är ett besök på en mässa en ögonöppnare och ett smörgåsbord av alternativ. Andra läser hellre på nätet, bläddrar i kataloger eller pratar med kompisar och föräldrar. Gör alltihop eller det som funkar bäst för just dig!

Öppna hus
När man frågar elever om vad det var som var den mest avgörande faktorn i deras val så är det många som svarar besöket på gymnasieskolan när de hade öppet hus. Det brukar alltid vara givande att se skolan på plats, att prata med elever och personal samt att få en helhetskänsla av atmosfären.

Var öppen för flera möjliga alternativ

 • Besök flera olika skolor även om du redan har bestämt dig för då kan du jämföra för- och nackdelar.
 • Håll flera vägar öppna och snöa inte in dig för mycket på ett alternativ. (Du kanske hittar flertalet intressanta utbildningar. Ibland händer det att skolor har för få sökande eller att något annat uppkommer som gör att de bestämmer sig för att inte starta sin utbildning och då är det bra om man har fler än ett alternativ i sin ansökan.)

Gör en tidsplan över ditt val!
Tänk på att valet är en process. Låt det ta tid! Se det som en rolig skoluppgift och gör en plan över hur du skall göra för att få ”uppgiften” färdig. Deadline kan ju vara när ansökan skall vara gjord. Skriv ner en lista med frågor eller maila skolan dina frågor i förväg. Om det finns möjlighet så passa på att ”skugga en elev” och följ med på en vanlig dag.

Här är några förslag på frågor du kan ställa till den skola du är intresserad av eller den elev du tänkt skugga:

 • Vilka program erbjuder ni?
 • Vad tycker eleverna är det bästa med denna skola?
 • Hur ser en vanlig dag ut på ... -programmet

Prata med din SYV och dina lärare
Boka in ett möte med din studie- och yrkesvägledare som finns där för dig för att hjälpa dig att göra ett bra och genomtänkt val. Du kan till exempel prata med dina lärare om du känner dig osäker på hur du ligger till kunskapsmässigt i dina olika ämnen.

Här några förslag på frågor du kan ställa till din SYV/lärare:

 • Hur ser dina betyg ut och hur såg antagningspoängen ut förra antagningen?
 • Ser det möjligt ut för dig att komma in på ... - programmet om det inte blir för stora ändringar i år?

Prata med andra

 • Prata med dina föräldrar eller andra vuxna i din närhet som känner dig bra. Vad tror de att du skulle passa som och vilken utbildning som du skulle trivas på?
 • Prata med kompisar och vänner som kanske redan går på gymnasiet om vad de har för tips att komma med och vad som kan vara bra att tänka på men framför allt lyssna på dig själv.

Vem är du? Vad finns det för alternativ? Matcha!
Ge dig tid och förutsättningar för att komma fram till ett bra val. Det är ditt val och din framtid! Fundera på hur du är som människa.

 • Dina starka sidor och ämnen som du tycker om
 • Finns det ämnen som du tycker mindre bra om?
 • Vilka program finns det som passar dig och dina förutsättningar bäst?
 • Har du redan nu några konkreta mål och iså fall hur skall du nå dem?   

Fritidsintressen och restider
Tänk in hela livet så att din vardag kommer att fungera. Har du speciella fritidsintressen eller idrottar du? Hur ska du göra för att skolan och fritiden skall fungera så smidigt som möjligt? Hur fungerar det med resor och tider? Ta reda på så mycket du kan så du får tid för det som är viktigt i ditt liv. 

Arbetsmarknaden
En viktig del är också att väga in hur den kommande arbetsmarknaden ser ut.

 • Kommer det att vara lätt eller svårt att få ett jobb inom det du tänkt dig? (Visst kan arbetsmarknaden förändras innan du är färdigutbildad men ofta kan man få ett hum om hur det kommer att bli genom att se hur många som kommer att gå i pension.)
 • Hur många utbildas inom den specifika branschen? (Oavsett om man låter arbetsmarknaden påverka ens val så är det alltid bra med kunskap om hur det kan se ut framöver.)

Många upplever det svårt att välja och det är fullt förståeligt med dagens utbud så därför är det ändå viktigare att du tar dig tid och sätter dig in ditt val. Om du ser till att du har mycket kunskap så ökar chansen att du gör ett bra val och hamnar rätt. Ge dig själv de rätta förutsättningarna för en gymnasietid där du trivs och utvecklas och blir ditt bästa jag!

Lycka till! 🙂