Intressetest Anpassat gymnasium

Testa dig och se vad du passar som. Vilket gymnasieprogram som passar dig!

Här är ett test som kan ge en liten fingervisning om ditt studie- och yrkesval. Svara på varje fråga genom att klicka i ett av svarsalternativen. Frågorna handlar om vad du är intresserad av och vill möta i ditt framtida yrkesliv.

Lycka till!