Räddningstjänsten Jämtland

Spänning och meningsfullhet

Vill du ha ett arbete som bjuder på omväxling, där du är med och bidrar till ett säkrare samhälle? Hos räddningstjänsten jobbar du för att förebygga och hantera olyckor. Det kan handla om bränder, trafikolyckor, kemikalieutsläpp, naturolyckor och hjärtstopp. Vi söker framförallt dig som vill jobba som brandingenjör eller brandman på hel- eller deltid.

Brandingenjör
Som brandingenjör hos oss kan du arbeta med brandsäkerhet inom flera områden. Arbetet innehåller exempelvis tillsyner, tillståndsgivning, stöd till kommunerna i plan- och byggprocessen eller information till den enskilde.

Arbetet kan också handla om att planera och förbereda för räddningsinsatser samt att leda räddningsinsatser från vår räddningscentral.

Du kan både arbeta brett med flera olika brandsäkerhetsfrågor eller fördjupa dig inom enskilda områden.

Brandman Heltid
Som heltidsbrandman jobbar du på stationen i Östersund och åker på olika larm som till exempel bränder, trafikolyckor, hjärtstopp och sjukvårdsuppdrag.

Du kan även arbeta som instruktör på HLR- och brandutbildningar och vid övning och utbildning av brandmanskollegor. I arbetet ingår egen övning, materielvård och konditions- och styrketräning.

Arbetstiderna varierar men det vanligaste är att man jobbar i skift vilket ger ett varierat schema och en större frihet i vardagen.

Brandman Deltid
Uppdraget som brandman på deltid kombinerar du med ett ordinarie arbete. När du har beredskap och larmet går rycker du ut och gör en insats.

Du fyller en viktig samhällsfunktion och hjälper till vid bränder, trafikolyckor, hjärtstopp och andra sjukvårdsuppdrag.

Att ha beredskap innebär att ha en slags personsökare på sig, vanligen under en veckas tid, och vara tillgänglig för larm dygnet runt. Du behöver bo och jobba inom ungefär 5 minuter från en brandstation för att snabbt kunna komma dit.

Kontakta i första hand din räddningstjänst i kommunen

Räddningstjänsten Jämtland
Fyrvallavägen 4
831 39 Östersund

Telefon: 063-14 80 00

 

Yrken

Utbildningsvägar

Brandingenjör: Program på Lunds Tekniska Högskola eller Luleå Tekniska Universitet, påbyggnadsutbildningen för räddningstjänst på MSB:s skola i Revinge.

Brandman heltid: MSB:s tvååriga utbildning ”Skydd mot olyckor”, SMO, på Revinge eller Sandö.

Brandman deltid: Bli först anställd och gå sedan ”Grib” på totalt sex veckor. Eller gå utbildningen via Jämtlands Gymnasiums vård- och omsorgsprogram med profil ”räddningstjänst” på Wargentin.