Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare

Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare marknadsför och säljer försäkringar till privatpersoner eller företag. De analyserar och ger råd om hur de kan lösa behovet av försäkringar. Försäkringssäljaren/försäkringsrådgivaren sätter sig in i kundens frågor eller problem för att kunna ge dem gåda råd eller sälja en försäkring som motsvarar deras behov.
Arbetsuppgifter
Försäkringsförsäljare arbetar i huvudsak med att sälja försäkringar till nya och befintliga kunder. I arbetet ingår även kundservice och därmed att besvara kunders frågor kring försäkringar och ge råd. Att göra merförsäljning till kunder ingår också i arbetsuppgifterna.

Försäkringssäljare arbetar med att söka upp tänkbara och tidigare kunder och finna lösningar för varje kund när det gäller till exempel pensionsförsäkringar, försäkringar av fastigheter, jordbruk, industrier och anläggningar. Att analysera kundernas ekonomiska och skattemässiga situation är en del av arbetet.

Försäkringssäljarens arbete har på många arbetsplatser blivit alltmer kvalificerat. Numera är det vanligt att man förutom att ta hand om den första kontakten med kunden även tar hand om hela ärendet. Det kan därför krävas kunskaper inom ekonomi och juridik, utöver kunskaper inom försäljning.

Yrket kan även kallas försäkringsrådgivare. Försäkringsrådgivare arbetar med att ge privatpersoner och företag råd när det gäller olika försäkringslösningar.

Arbetsmiljö
Arbetet kan ibland utföras på kvällar och helger, särskilt för de som arbetar med försäljning av försäkringar.

Utbildning
De flesta som anställs har minst treårig utbildning från gymnasiet eller har arbetat i ett annat yrke tidigare. Försäkringsbolagen har egen utbildningsverksamhet för sin personal.