Kronoinspektör

Som kronoinspektör är man anställd på Kronofogden. Myndigheten ser till att den som har ett krav får betalt.
Lika viktigt är att hjälpa den som har en skuld att betala. Arbetet innebär kontakt med personer i svåra ekonomiska lägen. Förmågan att kommunicera och samarbeta är viktig.

Kronofogdens huvuduppgift är att se till att företag och privatpersoner betalar sina skulder. Det kan gälla allt från obetalda skatter till obetalda hyror eller mobiltelefonräkningar. Kronoinspektören jobbar också förebyggande. Målet är att alla medborgare ska få kunskap för att undvika för stora skulder. De som redan har för mycket skulder kan få hjälp med skuldsanering. Målet är ett samhälle där så många som möjligt har en fungerande ekonomi.

Arbetet som kronoinspektör är omväxlande, självständigt och utåtriktat. På myndigheten jobbar man i team. I teamen sker den dagliga planeringen, resultat- och fördelning av arbetet. Arbete i team förutsätter god samarbetsförmåga.