Lönekonsult

En lönekonsult har arbetsuppgifter som inkluderar att sköta de system som räknar fram vilken lön en arbetstagare ska få ut en viss månad. Beroende på arbetsplats kan det ta mer eller mindre tid. Om det är mycket övertid eller ackord som ska hanteras blir det en större utmaning än om alla har en så kallad rak månadslön.