Projektledare

En projektledare planerar, leder och styr projekt. Projektledaren ska kunna skapa ett bra arbetsklimat bland deltagarna i projektet och stimulera nytänkande. I arbetet ingår att samordna projektets olika uppdrag och arbetsuppgifter. En viktig uppgift är att se till att alla i projektgruppen har projektets syfte och mål klart för sig.

Arbetsuppgifter:
Ett projekt är ett tidsbegränsat uppdrag med tydligt mål och egen budget. Projekt har en start och ett slut, då resultatet ska levereras till beställaren. En projektledares roll är att styra, leda eller koordinera alla aktiviteter eller funktioner inom ett projekt. I arbetet ingår att stämma av projektets olika delar, rapportera till styrgruppen och se till att alla aktiviteter följs upp.

I projektplanen beskriver projektledaren när olika delar ska genomföras och hur lång tid detta beräknas ta. Den viktigaste uppgiften är att ha kontroll över hur arbetet fortlöper och att snabbt kunna sätta in åtgärder om något går snett. Projektledaren arbetar därför hela tiden med riskanalyser. Vad kan gå fel i projektet och vilka möjligheter finns att åtgärda felen? Vad behöver göras för att projektet ska hålla tidsplanen?

Ekonomi och administration är ofta en del av uppdraget. Projektledaren ska kunna planera, organisera, marknadsföra och utvärdera. Projektledaren ser till att projektet uppnår målen när det gäller tidplan, kvalitet och ekonomi. Projektledaren ska organisera arbetet så att resurserna används väl och resultatet blir som planerat. Ekonomi och administration är ofta en del av uppdraget. Det ingår alltid att följa upp projektet; ”Vad gick bra och vad kan göras bättre till en annan gång?”

Till hjälp har projektledaren en projektgrupp som oftast består av specialister inom sina respektive områden, till exempel ingenjörer, It-konsulter, inköpare och ekonomer. Projektledaren har oftast inte personalansvar. Däremot krävs beslutsförmåga om de som arbetar med projektet inte är överrens. Kunskaper i gruppdynamik är värdefulla. Viktigast av allt är att projektledaren kan leda och entusiasmera människor. Medarbetarna behöver bli sedda för att kunna vara kreativa.

Det är vanligt att projektledaren har sakkunskap inom det område som projektet ska arbeta med. I vissa fall kan det dock vara mer fruktbart att ha en projektledare som kommer från något annat område och därför kan se uppgiften med ”nya ögon”.

Arbetsmiljö
Arbetet utförs oftast på kontoret, men sker ofta i nära samarbete med andra företag. Arbetsplatsens placering kan vara mycket flexibel.

Arbetet blir ofta stressigt när projektet går mot sitt slut. Det är viktigt att kunna hålla deadline.

Bransch: 
Det finns en mängd olika områden som sysselsätter projektledare. Här är några av de vanligaste.

Marknadsanalytiker har en övergripande bild över ekonomi, kundströmmar och resultat.

Projektledare på reklambyrå ansvarar för styrning och leverans av en reklamkampanj.

Projektledare inom IT-området finns beskrivet under yrket Systemutvecklare, i Yrken A-Ö

Projektledare inom spelutveckling 

Regissör/projektledare inom teater och film finns beskrivet i Yrken A-Ö. 

Projektledare inom bank och finans.

Projektledare inom bygg.

Utbildning: 
Vare sig man arbetar tillfälligt eller permanent som projektledare bör man ha en yrkesutbildning och/eller yrkeserfarenhet som grund inom det område man vill arbeta. Det kan till exempel vara IT, teknik, media, reklam, ekonomi eller pedagogik. Sedan bygger man på med en projektledarutbildning.

Inom Yrkeshögskolan finns projektledarutbildningar som innehåller projektmetodik och ledarskap. I vissa utbildningar kan man kombinera fackkunskaper med utbildning i projektledning.

Det finns även magisterutbildningar på högskolenivå.

För att utvecklas som projektledare finns flera olika certifieringar. För att få ett kvitto på sin kompetens kan man certifiera sig. De två vanligaste certifieringarna är IPMA och PMI. Förkunskapskraven varierar. Kontakta Svenskt projektforum för mer information om certifiering.