Brunnsborrare

Brunnsborrare arbetar med att borra brunnar för till exempel dricksvatten, utvinning av värme eller brunnar som används vid större anläggningsprojekt. I arbetet använder brunnsborrare mobila borriggar och borrverktyg. Yrket är till viss del fysiskt krävande, men det finns många hjälpmedel som underlättar arbetet. Brunnsborrare behöver ha förmåga att lösa problem som kan uppstå.
Brunnsborrare arbetar vanligtvis på privata företag inom byggbranschen. De arbetar på uppdrag av privatpersoner, företag och kommuner.

Arbetsuppgifter
Brunnsborrare arbetar framförallt inom tre stora arbetsområden:

● Borrning av dricksvattenbrunnar
● Borrning av energibrunnar för utvinning av geoenergi, till exempel bergvärme
● Entreprenadborrning, till exempel grundläggning eller prospekteringsborrning

Varje borrplats har egna förutsättningar. Brunnsborrare behöver hitta lösningar till varje borrprojekt. Ibland gör man kundbesök för att undersöka marken där borrningen ska utföras.

Energiborrning är det område som har ökat snabbast de senaste åren. Energiborrning innebär att borra mycket djupa hål i marken för att exempelvis installera bergvärme till en villa.

Inom entreprenadborrning kan arbetet handla om att borra grundläggning inom ett anläggningsprojekt. De som arbetar med prospektering tar fram borrkärnor för att prospekteringsföretag ska kunna analysera innehållet i marken.

I arbetet använder brunnsborrare mobila borriggar och olika typer av borrverktyg. I arbetet ingår att reparera och underhålla borrningsutrustningen, ibland direkt på arbetsplatsen. Kunskaper i bland annat svetsning, mekanik och hydraulik behövs i det arbetet.

Arbetsmiljö
Nästan alla borrningsuppdrag sker utomhus i olika typer av väderförhållanden. Brunnsborrare arbetar ofta på företag som täcker stora geografiska områden, vilket innebär att man ibland behöver arbeta utanför hemorten.

Arbetet är till viss del fysiskt krävande, men maskinerna är ofta utrustade med hjälpmedel för att övervaka borrningsförloppet och skydda brunnsborraren från skador. Brunnsborrare utsätts för buller och behöver därför använda hörselskydd i arbetet.

Utbildning
Gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram kan vara en bra utbildningsbakgrund. Att börja arbeta som lärling hos ett borrföretag är ett sätt att komma in i yrket.

Brunnsborrare kan certifieras på två nivåer, ansvarig brunnsborrare (AB) och brunnsborrare (B). Certifikatet gäller i fem år. 

B-körkort krävs vid anställning. Oftast krävs även körkort C eller CE för tung lastbil med släp. Det är en fördel att kunna svetsa och ha maskinkännedom