Isoleringsmontör

Isoleringsmontörer arbetar med att isolera värme-, ventilations- och sanitetsanläggningar. Isolering behövs bland annat för att spara energi, minska bullernivåer och skydda mot brand och olyckor. Yrket kräver hantverk, kreativitet och förmåga att planera sina arbeten. Isoleringsmontören måste oftast hitta nya lösningar för varje isolering och ytbeklädnad.
Isoleringsmontörer är anställda av isoleringsföretag som utför arbeten inom teknisk isolering.

Arbetsuppgifter
Isoleringsmontörer arbetar inom VVS (värme, ventilation och sanitet). Det finns tre huvudinriktningar inom yrket; VS-isolering, ventilationsisolering och isoleringsplåtslageri.

VS-isoleraren isolerar rör för värme och kyla och ventilationsisoleraren isolerar ventilationskanaler vid nybyggnation och ombyggnationer. I arbetet används material som sten- eller glasullsisolering, cellgummi och skyddshöljen av plast. Arbetet utförs i alla typer av fastigheter där människor vistas, exempelvis bostäder, kontorsbyggnader och sjukhus. VS-isoleraren respektive ventilationsisoleraren arbetar ofta på en byggarbetsplats tillsammans med andra yrkesgrupper, bland annat VS-montörer.

Isoleringsplåtslagaren arbetar på industrier med att isolera rör, pannor, cisterner och behållare. Isoleringen är viktig för att minska energiförluster, bullernivåer och brandrisker. I arbetet ingår att klä isoleringen, oftast med plåt som skydd. För att kunna forma plåten måste man ha kunskaper i plåtutberedning och geometri.

Arbetsmiljö
Isoleringsmontörer arbetar oftast självständigt eller i mindre arbetslag. Arbetet utförs ibland i trånga utrymmen och i arbetsställningar som kräver rörlighet.

Utbildning
Grundutbildning till isoleringsmontör finns inom gymnasieskolan på VVS- och fastighetsprogrammet, inriktning VVS. Efter examen söker man lärlingsanställning (färdigutbildning) i ett företag. Efter cirka ett år som lärling gör man ett branschprov för bli certifierad isoleringsmontör.

Det vanligaste sättet att utbilda sig till isoleringsmontör är dock via företagsförlagd utbildning i ett isoleringsföretag. I detta fall tar utbildningen cirka fyra år. VVSYN (VVS-branschens Yrkesnämnd) och Isoleringsfirmornas förening har mer information om utbildningsvägar och branschcertifikat.


B-körkort är ofta ett krav eller en merit vid anställning.