Mätnings- och kartingenjörer

Kartingenjörer och karttekniker är specialiserade på att rita kartor av olika slag oftast med hjälp av dator. I dag är kartan en del i en process för att hålla reda på data av olika slag i så kallade geografiska informationssystem (GIS). GIS används till exempel för bilnavigering, transportplanering, samhällsplanering, miljökontroll med mera.
Arbetsuppgifter