Ventilationsmontör

Ventilationsmontörer-, plåtslagare- och tekniker arbetar med att skapa ett behagligt och energieffektivt inomhusklimat. Ventilationsplåtslagare/montörer tillverkar och installerar ventilationssystem i byggnader. Ventilationstekniker injusterar, driftsätter och underhåller systemen.
Ventilationsmontörer- och tekniker är anställda av ventilationsentreprenadföretag som arbetar på uppdrag av bland annat fastighetsägare, industrier och kommuner. Ventilationstekniker kan även vara anställa av serviceföretag, fastighetsbolag eller hos en tillverkares teknik/serviceavdelning.

Arbetsuppgifter
Inom ventilationsbranschen arbetar flera yrkesgrupper, här beskrivs plåtslagare/montörer och tekniker. Arbetet bidrar till ett hälsosamt och energieffektivt inomhusklimat i bostäder, kontor, sjukhus och andra lokaler.

Ventilationsplåtslagaren/montören arbetar med att tillverka och installera ventilationssystem i byggnader. I arbetet ingår bland annat att montera fläktar, kanaler och aggregat. Olika plåtslageritekniker används i arbetet.

Ventilationstekniken arbetar med driftsättning av ventilationsaggregat, injustering av luftflöden och service av ventilationssystemen. Viss programmering kan ingå i arbetsuppgifterna. Ventilationstekniker gör exempelvis felsökningar på befintliga luftbehandlingsaggregat och åtgärdar felen. Arbetet handlar om att se till att ventilationen fungerar optimalt.

Det är inte alltid tydliga skiljelinjer mellan yrkesrollerna. Ibland kan tillverkning, montagearbete och ventilationsteknik utföras av samma person.

Ritningsläsning är en del av arbetet. Det ingår även löpande dokumentation av utförda arbeten och åtgärder. Man gör också beställningar av material.

Arbetsmiljö
Ventilationsmontörer-, plåtslagare- och tekniker utgår ifrån hemmet eller ett kontor och åker ut på bokade uppdrag inom ett visst geografiskt område. Det är vanligt att arbeta självgående eller som del i ett arbetslag, beroende på uppdrag. Vid en större nybyggnation av en fastighet arbetar man ofta tillsammans med andra yrkesgrupper.

Utbildning
Utbildning till ventilationstekniker finns inom gymnasieskolan på VVS- och fastighetsprogrammet, inriktning ventilationsteknik. Utbildning till ventilationsplåtslagare/montör finns på bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning ventilationsplåtslageri. Utbildningarna överlappar varandra en del, men det finns också tydliga skillnader.


Efter bygg- och anläggningsprogrammet krävs cirka två års lärlingsutbildning i ett företag för att bli färdigutbildad ventilationsplåtslagare.

Det finns även eftergymnasiala utbildningar inom ventilationsteknik. Sök efter aktuella utbildningar på Yrkeshögskolan.

Man kan också utbilda sig som företagslärling. Det kan även finnas möjlighet till vuxen- eller arbetsmarkadsutbildning. 

B-körkort krävs oftast vid anställning.