Ridlärare och ridtränare

En ridlärare lär ut hur ryttare och häst ska samspela på bästa sätt. Eleverna ska få grundkunskaper om hästens fysiologi och egenskaper och hur den reagerar i olika situationer.
Ridläraren arbetar oftast på en ridskola. Det mesta av arbetet sker i stallet, på ridbanor inom- eller utomhus och i terräng.

Arbetsuppgifter
Ridläraren lär ut hur ryttarna ska sitta på hästen och hur de ska använda ”hjälperna” det vill säga vikt, skänklar, tyglar samt inte minst rösten. Målet är att hästen och ryttaren följer ett gemensamt signalsystem och att ryttaren förstår hur man inverkar på hästen för att få den att gå dit ryttaren vill, i den gångart som ryttaren ber om och så småningom kunna utföra olika rörelser eller hoppa över hinder. Den praktiska träningen sker främst på ridbanor inom- eller utomhus. Ridning i terräng sker först när eleven har tillräckliga förkunskaper. De praktiska övningarna kombineras med hästkunskap, hästskötsel och olika praktiska färdigheter så som sadling, rykt, utfodring och vård av hovar.

Några dagar i veckan är det vanligt att ridläraren har stalltjänst. Det gäller främst att göra rent i spiltor eller boxar, utfodra hästarna med mat och vatten samt se till att de är friska och välmående. Utöver det så behöver utrustningen så som sadlar och träns ofta ses över så att det fortfarande passar hästen och är i sin ordning.

Det är viktigt att hästarna behåller sin utbildningsnivå. De kan bli förvirrade av ridelever som inte alltid gör rätt. Av det skälet måste hästarna regelbundet ridas av kunniga ryttare, ridlärarna, för att befästa de kunskaper som ridskolehästarna ska ha. På förmiddagarna kan ridlärarna också ägna tid åt att rida in eller fortbilda unghästar, som stallet köpt in.

Man kan också arbeta som tränare, både inom ridsport och inom trav och galopp. Tränarens arbete skiljer sig från ridlärarens genom att tränaren oftast har fokus på ett ekipage åt gången. Tränarens arbete är också mer inriktat mot tävlingar. Ridläraren har istället många elever samtidigt och fokus är på människan och ridlära, inte på tävlingsframgångar.

Arbetstider
Arbetstiderna varierar. Ridlektioner äger ofta rum på eftermiddagar, kvällar och helger när de flesta människor är lediga och har möjlighet att utföra fritidsaktiviteter.

Utbildning
Utbildning till ridlärare förutsätter förkunskaper i hästkunskap och grundlig erfarenhet av ridning. Svenska Ridsportförbundet utbildar ridlärare genom kurserna Svensk Ridlärare (SRL) I, II och III.

Det finns också utbildningar via Yrkeshögskolan för att bli ridlärare.

På det treåriga Naturbruksprogrammet i gymnasieskolan kan man välja en inriktning av utbildningen mot hästhållning. Vid flertalet naturbruksgymnasier finns möjlighet att avlägga yrkesprov för diplomerad hästskötare.

På högskolenivå finns Hippologprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Utbildningen kan leda till arbete som ridlärare, stallchef eller verksamhet inom trav- eller galoppsport.