Smed- och stålbyggare

Smed är ett begrepp som täcker flera yrken. En smed kan arbeta med rent konsthantverk. Men vanligare är att de arbetar som smeder och stålbyggare vid tillverkning och montage av byggnadsstommar som till exempel broar, arenor, industribyggnader eller vanliga bostads- och kontorsbyggnader. I smidesverkstäder tillverkar man också olika detaljer i metaller som rostfritt stål, svartjärn och aluminium.

Smeder och stålbyggare arbetar på byggarbetsplatser, verkstäder, stålverk eller plåtslagerier. Konstsmeder arbetar i små verkstäder. Som konstsmed är man oftast egen företagare.

Arbetsuppgifter
Smeder och stålbyggare utför allt från stommar till inrednings- och utsmyckningsdetaljer i samband med ny- eller ombyggnation. Stålbyggnad används alltmer när det gäller industrialiserat byggande. Stommarna tillverkas på en verkstad, kontrolleras och CE-märks och skickas sedan ut till byggarbetsplatsen. I verkstaden kapas balkar och pelare till rätt längd, hål stansas eller borras och delarna svetsas ihop till större enheter som sedan i huvudsak skruvas ihop på byggarbetsplatsen. Man gör produkter i olika storlekar och med olika grad av svårighetsgrad. I jobbet kan ingå både att svetsa, reparera och montera delar till en helhet.

Man arbetar med olika slags svetstekniker och krav på svetslicens gäller för flertalet uppdrag inom yrket. En kunnig smed eller stålbyggare behärskar oftast flera olika svetstekniker, olika material och har även visst konstruktionskunnande.

Smeder och stålbyggare brukar själva leverera material/verktyg till arbetsplatsen och därför är körkort ofta nödvändigt. Som företagets representant på arbetsplatsen krävs också förmåga att samarbeta med uppdragsgivaren och med andra entreprenörer. De flesta smedjor och stålbyggandsföretag har mindre än 15 anställda.

En konstsmed är formgivare och arbetar med konsthantverk eller enbart med konst eller hantverk var för sig. De tillverkar bland annat ljuskronor, grindar, skulpturer eller inredningsdetaljer. En del konstsmeder är specialiserade på att tillverka vackra knivar eller andra eggverktyg. Konstmeder är vanligen intresserade av att teckna och har konstnärliga intressen.

De arbetar i en konstsmedja huvudsakligen med järn som värms i en ässja och smides till sin rätta form på städ eller i maskinhammare. Även svetsning, nitning och många andra arbetsmoment förekommer.

Arbetsmiljö
I verkstaden är det bullrigt. Man måste följa de skyddsföreskrifter som gäller bland annat i samband med svetsning.

Utbildning
För arbete med smide inom industrin finns utbildning inom det Industritekniska programmet på gymnasiet. Utbildning i smide kan också finnas inom gymnasieskolans Hantverksprogram.

Alternativa vägar till utbildning är via arbetsmarknadsutbildning eller vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen för frågor om arbetsmarknadsutbildning

Ett vanligt sätt att bli smed/stålbyggare är att börja som lärling och utbilda sig inom ett företag. Efterhand får man svårare uppgifter. Som smed blir det alltmer nödvändigt att ha europalicens för svetsning. Det är vanligtvis arbetsgivaren som anmäler sin personal till sådana utbildningar.

Utbildning till smed inom konstsmide finns vid folkhögskolor och i privat regi. Kontrollera antagningskraven med utbildningsanordnaren.

Möjlighet finns att avlägga gesäll- och mästarprov.