Fordonsmontör

Fordonsmontörer monterar detaljer vid tillverkning av fordon. Sedan provar montören att de delar som monterats fungerar felfritt. Samarbetsförmåga är viktigt eftersom arbetet till stor del är laginriktat. Fordonsmontörer kan vara specialiserade på vissa delar av fordonet men vanligen arbetar de på en produktionslinje.
Monteringsarbetet organiseras på olika sätt vid olika företag inom biltillverkningsindustrin. Det finns exempelvis linjebaserad successiv påbyggnad eller montering vid flera monteringsstationer.

Till gruppen fordonsmontörer räknas också påbyggarna, som arbetar inom Lastfordonsgruppen, LFG. De monterar skräddarsydda påbyggnader såsom skåp, flak på lastbilar, lastmaskiner och skåpbilar. Arbetet på LFG utgörs till stor del av plåtslageri-, bocknings- och svetsningsarbete på höghållfast stål.

Arbetsuppgifter
Fordonsmontörer ingår i ett arbetslag där arbetet handlar om att:

● Rekvirera det material som behövs för monteringsarbetet
● Se till att underhåll görs på utrustning inom det egna området
● Se till att produktionen flyter jämnt mellan arbetslagen och att produktionstider hålls
● Kvalitetssäkra arbetet

De flesta detaljerna sammanfogas genom skruvning, nitning eller svetsning. Svetsrobotar används för vissa arbetsmoment. Monteringsarbetet börjar med att rambalkar tillverkas och monteras till en ram. Sedan monteras framaxel och bakaxel, rörsystem för tryckluft, hydraulik och avgassystem.

Slutligen monteras växellådan och motorn. Monteringen av förbränningsmotorer är delvis automatiserad, alla detaljer som finns inne i motorn, till exempel vevaxlar, kamaxlar och oljepumpar kan automatmonteras. Det gäller även motorernas kåpor. Monteringen utförs av robotar och montörens arbete är att övervaka de processtyrda maskinerna. Arbetet kan även omfatta programmering av styrsystem för robotarna.

När monteringen är klar testas och kontrolleras olika funktioner. Varje lastbil provkörs av provförare på testbana. På personvagnssidan sker testen på varje bil i en elektronisk simulator medan provkörning sker stickprovsvis.

Arbetsmiljö
Fordonsmontörerna använder mest handmaskiner, tryckluftsdrivna skruvdragare och momentnycklar samt specialverktyg vid monteringen.. Lyftutrustningar av olika slag används. För vissa arbetsmoment används även datorer som hjälpmedel.

Arbetstider
Skiftarbete förekommer.

Utbildning
I gymnasieskolan finns utbildning inom Fordons- och transportprogrammet och Industritekniska programmet som kan vara lämplig.

Alternativa vägar till utbildning är via arbetsmarknadsutbildning eller vuxenutbildning. 


Kraven på montörer varierar mellan olika företag, men examen från en fordonsteknisk eller verkstadsteknisk utbildning är en grundläggande merit.