Processoperatörsyrken

Stål och metallindustrin.
Som processoperatör ingår man i ett arbetslag som har till uppgift att sköta processen. I arbetet ingår övervakning och styrning via bildskärmar och datorer, men även mer handfasta jobb i direkt anslutning till maskiner och produktionen.
En stor del av arbetet sköts från ett kontrollrum eller styrhytt med datorer. Via bildskärmar och instrumentpaneler följer man processen. Man övervakar processen och måste vara väl insatt i hur allt fungerar. Arbetet är i mycket ett övervakningsarbete, men när något inträffar kan man vara tvungen att agera snabbt för att rätta till felet.

Kemisk industri.
Att jobba som processoperatör inom kemisk industri är ett omväxlande yrke som både innebär bevakning från kontrollrum och mer handgripligt arbete i fabriken. För den som är problemlösare, tekniskt intresserad och kan arbeta skift kan ett jobb som processoperatör vara ett bra yrkesval.
Processoperatörer övervakar och styr tillverkningen med hjälp av datorer från ett kontrollrum. Produktionsförloppet är ofta helt inbyggt och råvarorna transporteras i rörledningar till cisterner och andra anläggningar. Via datorskärmarna följer man hur råvarorna flödar i ledningarna. Hela tiden kommer information om tryck, flöden och temperatur i processen.

Livsmedelsindustrin.
En processoperatör övervakar och kontrollerar tillverkningsprocessen via en dataskärm i ett kontrollrum. Där kan också inställningar i produktionen justeras. Processoperatörer måste hantera mycket information. När störningar uppstår ansvarar man för att snabbt hitta felet och fatta beslut om vad som ska göras, så att produktionen kan börja löpa felfritt igen. Som processoperatör måste man även ha kunskap om vad som händer med livsmedlet i processen.

Massa och pappersindustrin.
En processoperatörs uppgift är att styra och kontrollera hela tillverkningsprocessen. Det görs från kontrollrum där varje delmoment i processen övervakas. Information samlas in av givare ute i processen. De redovisas i form av olika mätvärden via datorer och ger information om vad som sker i produktionen.

Om ett fel uppstår i produktionen utlöses ett larm. Processoperatörens uppgift i en sådan situation är att hitta felet och se till att det åtgärdas så fort som möjligt. Ibland kan situationen lösas direkt från kontrollrummet, men det händer också att operatören måste ut i produktionshallen för att åtgärda felet på plats eller larma företagets underhållsavdelning. Det är viktigt att göra en riktig felanalys och att arbeta snabbt eftersom ett stop i produktionen är mycket kostsamt. Kontinuerlig provtagning i processernas olika steg ingår också i arbetet. Som processoperatör måste man också kunna hålla mycket information i huvudet samtidigt och ändå fatta snabba och genomtänkta beslut.