Spårsvetsare

En spårsvetsare arbetar med underhåll, felavhjälpning och nybyggnation av järnvägsspår, i tunnelbanan och på spårväg. Växelbyten, räls- och slipersbyten ingår i spårsvetsarens arbetsuppgifter, liksom att akut åtgärda rälsbrott på vintern och solkurvor på sommaren.
Järnvägsteknisk svetsning är ett kvalificerat arbete. Avancerat stål ska fogas samman och repareras samtidigt som kraven på kvalitet och utförande är väldigt höga. Dagens tågtrafik med trängsel på spåren, höga hastigheter och tunga laster ställer höga krav på spårets uppbyggnad och komponenter, och att det underhålls på rätt sätt. Det är främst tre olika svetsmetoder som används inom järnvägen;

Termitsvetsning är den – i Sverige – vanligaste svetsmetoden för att skarva räls. Metoden bygger på en kemisk reaktion där en form byggs runt rälsändarna som ska fogas samman med hjälp av flytande stål.
Formsvetsning är en annan typ av skarvsvetsning som blir mer och mer sällsynt inom järnvägsbranschen. Metoden bygger på skarvning med ”vanliga” handsvetselektroder och en elektrisk strömkälla -bågssvetsning.

Påsvetsning används vid återuppbyggnad av slitet material på räls och rälskorsningar. Det ställer höga krav på noggrannhet och svetsskicklighet eftersom räls och rälskorsningar ska återställas till ursprunglig form och hållfasthet. Påsvetsning görs med traditionella metoder såsom bågsvetsning samt halvautomatisk svets med rörtråd.

Arbetsmiljö
Som spårsvetsare arbetar man i arbetslag, tillsammans med övriga yrkesmän inom järnväg.

Spårsvetsare arbetar utomhus i ur och skur, ofta nattetid och ibland även på helger då trafiken stängts av. De spårsvetsare som jobbar med drift- och underhåll kan ha beredskap i hemmet efter arbetstidens slut, för att snabbt kunna rycka ut på felavhjälpning.

Utbildning
Lämpliga utbildningar är gymnasieskolans industritekniska program (inriktning svetsteknik) liksom bygg- och anläggningsprogrammet, kompletterat med en eftergymnasial utbildning till nordisk spårsvetsare som anordnas vid Vansbro Järnvägsskola.

Utbildningen ingår i Yrkeshögskolans utbildningar och teori varvas med praktikperioder hos de olika järnvägsentreprenörerna.Påbyggnadsutbildning till spårsvetsare ges också av Järnvägsskolan i Ängelholm. Utbildningen där är uppdelad i block om 2-3 veckor.

För att anställas krävs att man blir godkänd för de medicinska krav som ställs för alla som jobbar i säkerhetstjänst på järnväg. Spårsvetsare får inte ha några allvarliga sjukdomar som gör att man kan förlora medvetande eller tappa uppmärksamheten, såsom exempelvis diabetes, epilepsi eller hjärtfel.


Körkort alltid ett anställningskrav.