Tunnplåtslagare

Tunnplåtslagaren arbetar med att skapa föremål och detaljer av tunnplåt. Ett sinne för form och ett praktiskt handlag är viktiga egenskaper hos tunnplåtslagaren. Arbetet kräver hantverksskicklighet, ett tekniskt intresse och ett matematiskt sinne.
Tunnplåtslagaren arbetar ofta på verkstäder inom industrin och kan även kallas för industriplåtslagare.

Arbetsuppgifter
Tunnplåtslagaren skapar föremål och detaljer med hjälp av ritningar. Det kan exempelvis vara fönsterpartier, tak eller fläkttrummor. Tunnplåtslagaren arbetar med rostfritt stål, aluminium och andra material. Tunnplåtslagaren skapar föremål och detaljer via dator eller med händerna, det innebär att det är viktigt att kunna arbeta både tekniskt och manuellt.

Tunnplåtslagaren utgår ofta från en ritning och ett ritningsunderlag som beskriver föremålet/detaljen som ska tillverkas. Ibland är instruktionerna utförliga men ibland får man själv lösa uppgiften. Som tunnplåtslagare är det därför viktigt att vara kreativ och händig för att kunna lösa uppgifter själv.

Ritningarna kan man programmera in i en dator som är kopplad till en maskin som skär till föremålet. I moderna anläggningar är tillverkningen helt eller delvis datorstyrd. Det kan vara en maskinställare eller produktionstekniker som skriver in måtten i dataprogrammet, men också tunnplåtslagaren. Utvecklingen går mot att tunnplåtslagaren också tar ansvar för programmeringsarbetet.

Storleken på de plåtbitar som behövs programmeras in i dataprogrammet och överförs sedan till en stansmaskin som klipper ut bitar i rätt storlek för eventuell vidare bearbetning. Traditionellt klipper eller skär man ut de plåtar som ska bearbetas manuellt med hjälp av mekaniska maskiner och eventuellt skärbrännare. Plåten bockas med olika bockmaskiner, som till exempel en kantpress, och man kan behöva borra eventuella hål. Bitarna svetsas ihop och ytorna kan sedan slipas, putsas och poleras med slip- och putsmaskiner.

Arbetsmiljö
Ibland kan arbetet bli tungt men sugklockor används som hjälpmedel vid lyft av stora plåtstycken. Att köra truck kan också ingå i arbetet.

Arbetstider
Tunnplåtslagaren arbetar ensam eller i lag beroende på vad som tillverkas. Det är vanligt att jobba i skift. Ibland förekommer jobbrotation vilket innebär att man utför andra arbetsuppgifter som exempelvis att träffa kunder.

Utbildning
Grundutbildning till tunnplåtslagare/industriplåtslagare finns inom gymnasieskolans industriprogram eller på Bygg- och anläggningsprogrammet.

Alternativa vägar till utbildning är via arbetsmarknadsutbildning eller vuxenutbildning. 

Vidareutbildning sker på arbetsplatsen.