Flygmekaniker och flygtekniker

Flygmekaniker och flygtekniker arbetar med underhåll, tillsyn och reparationer av flygplan, helikoptrar och flygplansmotorer. De kan också arbeta med nytillverkning av flygplan och flygmotorer. Flygsäkerheten är alltid i fokus. Flygmekaniker arbetar i huvudsak med tillsyn, service och rutinarbeten. Flygtekniker gör felsökningar, inspektioner och kontroller.
Flygmekaniker och flygtekniker kan vara anställda hos de civila flyg- och helikopterbolagen, Försvarsmakten, inom flygindustrin eller inom fristående flygtekniska verkstäder. Skillnaden mellan flygmekaniker och flygtekniker är att tekniker har längre utbildning och får ta ett större ansvar i arbetet.

Arbetsuppgifter
Vid underhåll av flygmaskiner gör ofta flygmekaniker mindre tillsyner, service och rutinarbeten. Flygtekniker gör felsökning, inspektioner och funktionskontroller som kräver större systemkännedom.

Efter ett visst antal flygtimmar ska motorer, flygplan och helikoptrar ses över. Behovet av tillsyn styrs av den flygtid som exempelvis motorn eller flygplanet är godkänd för. Det innebär att det förekommer både mindre, dagliga tillsyner och omfattande översyner som kan ta flera veckor.

Vid översynen arbetar man efter manualer och föreskrifter som beskriver vad som ska göras och på vilket sätt. Till exempel ser man över motor, roder och bränslesystem samt byter ut komponenter. I arbetet används olika handverktyg, specialverktyg och mätinstrument.

När översynen är färdig kontrollerar flygteknikern att arbetet är korrekt utfört. Varje åtgärd dokumenteras in i minsta detalj så att det i efterhand går att se vilken tekniker/mekaniker som utfört vilket arbetsmoment. Det är endast flygteknikern som certifierar det utförda underhållet och reparationerna på flygmaskinerna.

Arbetsmiljö
Flygmekaniker och flygtekniker arbetar både självständigt och i grupp. Det är vanligt att man roterar mellan olika arbetsuppgifter. Flygmekaniker och flygtekniker arbetar också nära flygplanselektriker som sköter installation och underhåll av flygplanens kablage och elsystem. Flygplansplåtslagare kan också ingå i arbetsgruppen. God fysik är bra att ha då tunga lyft och arbete i trånga utrymmen förekommer.

Arbetsmarknad utomlands
Flygmekaniker och flygtekniker har i stor utsträckning en internationell arbetsmarknad.

Utbildning
Utbildning till flygmekaniker finns inom gymnasieskolan på flygteknikprogrammet som har riksintag.

Eftergymnasial utbildning till flygtekniker finns inom Yrkeshögskolan. Utbildning till helikoptermekaniker finns på ett fåtal orter. Efter 2-5 års praktik kan flygtekniker ansöka om certifikat för att kontrollera en eller flera flygplanstyper. Certifikaten utfärdas av Transportstyrelsen.

Vidareutbildning i olika flygplanstyper anordnas av arbetsgivaren.

Språkkunskaper i engelska är nödvändiga eftersom all kommunikation sker på engelska.

B-körkort är ofta ett krav vid anställning då bogsering ingår i arbetet.