Lastbils- och maskinmekaniker

Lastbils- och maskinmekaniker arbetar med tunga fordon och mobila maskiner. Felsökning, reparationer och service är de vanligaste arbetsuppgifterna. Fältservice förekommer, då åker mekanikern ut till kundens fordon för att laga det på plats. Att vara serviceinriktad och kunna kommunicera med kunder är en stor del av arbetet.
Lastbils- och maskinmekaniker arbetar oftast på en verkstad. Fältservice förekommer, då åker mekanikern ut till kundens fordon för att laga det på plats. Framförallt maskinmekaniker arbetar ofta på fältet med anläggningsmaskiner eller skogs- och lantbruksmaskiner.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna för lastbils- och maskinmekaniker handlar om att serva, felsöka och reparera tunga fordon och mobila maskiner. Fordonsbranschen är teknikintensiv, vilket innebär att nya material, metoder och produkter förändrar arbetet för lastbils- och maskinmekaniker. Kunskaper inom mekanik, elektronik och IT är en förutsättning.

De vanligaste uppdragen är service och underhåll. Ibland gör mekanikern en digital felsökning för att leta efter fel. Delar på fordonet plockas isär, rengörs och repareras eller byts ut. Svetsning förekommer i arbetet. När arbetet är utfört kontrollerar mekanikern att felet är åtgärdat genom att testa funktionen.

Både lastbils- och maskinmekaniker har kundkontakter, särskilt fältmekaniker. För att spara tid och hålla nere kostnaderna servas de flesta kundernas maskiner på den arbetsplats där de håller till. Det kan handla om att åka ut till ett vägarbetsområde och serva en grävmaskin eller till ett lantbruk och serva en traktor.

Fordon och maskiner kan också gå sönder och bli stående. Då behöver fältmekanikern vara beredd på att snabbt utföra reparationer på plats, ibland under svåra trafik- och väderförhållanden. Servicebilen packas med de verktyg, reservdelar och instruktionsböcker som kan behövas. Resorna kan vara långa och det gäller att planera och vara väl förberedd.

Lastbilsmekaniker kan också arbeta med så kallat påbyggnadsarbete, vilket innebär att man specialinreder lastbilar.

Arbetsmiljö
Arbetet som lastbils- och maskinmekaniker kan innebära tunga lyft. För att undvika förslitningsskador i exempelvis nacke, rygg och armar är det viktigt att ha god fysik och kunskap om hur man använder verktyg för speciallyft och andra hjälpmedel.

Utbildning
Lastbils- och maskinmekaniker utbildas inom gymnasieskolan på fordons- och transportprogrammet, inriktning lastbil och mobila maskiner.

Det kan finnas möjlighet till lärlingsutbildning inom fordons- och transportprogrammet, vilket innebär att upp till halva utbildningen genomförs på en eller flera arbetsplatser. 

Vidareutbildningar kan finnas inom Yrkeshögskolan.

Alternativa vägar till utbildning är via arbetsmarknadsutbildning eller vuxenutbildning. 

B-körkort är ett krav för att kunna arbeta som lastbils- och maskinmekaniker. C-körkort och CE-körkort kan vara meriterande.