Personskyddsväktare

En personskyddsväktare är en väktare som arbetar med att skydda en person mot hot i dennes omedelbara närhet. Det kan röra sig om hot mot eget eller närståendes liv, hälsa eller inskränkningar i den personliga friheten. En stor del av personskyddsväktarens uppgifter är förebyggande men handlar också om att avvärja överhängande eller pågående angrepp.

För att arbeta som personskyddsväktare krävs en särskild utbildning, bevakning av enskild person för dennes skydd, och minst två års erfarenhet av arbete med bevakning. Stor vikt läggs också vid den personliga lämpligheten, då uppgiften kan vara mycket krävande.

Personskyddsväktare uppträder både civilklädda och i uniform, beroende på uppdragets art. En personskyddsväktare kan vara utrustad med handfängsel, expanderbar batong, OC-spray (så kallad pepparspray) samt om polismyndigheten bedömer det nödvändigt även skjutvapen.

Personskyddsväktare arbetar utöver skyddsverksamheten med riskanalys, skydd mot avlyssning och andra kvalificerade säkerhetstjänster.

För att bli personskyddsväktare ska man ha genomgått komplett väktarutbildning, ha arbetat i minst två år och därefter genomgå Securitas interna utbildning för personskyddsväktare.