Väktare och ordningsvakter

Väktarens arbetsuppgifter är att förebygga och förhindra brott och olyckor. Väktare behövs i allt ifrån butiker till torg eller för att skydda personer och särskilda skyddsobjekt. Efter den grundläggande väktarutbildningen kan man specialisera sig mot exempelvis personskydd eller värdetransport.

Väktare är oftast anställda på bevakningsföretag, och placeras sedan på en eller flera arbetsplatser så som köpcenter, industriområden eller gator och torg.

Ronderande väktare åker runt och bevakar flera olika fastigheter, så som butiker, kontor och industrier. Arbetsuppgifter kan vara stängning/låsning och hantering av larm.

Stationära väktare kan arbeta i reception/port på företag, museer och köpcentrum. De sköter in- och utpassering, övervakar säkerhetskameror och sköter brand- och brottsplatsbevakning.

Ordningsvakter hjälper polisen att upprätthålla den allmänna ordningen på allmänna platser, så som köpcentrum, kollektivtrafiken, gator och torg, eller vid olika typer av evenemang så som konserter, idrottsmatcher och demonstrationer. Ordningsvakter har större rätt att ingripa mot personer som stör ordningen än väktare.

Butikskontrollanter är särskilt utbildade väktare som arbetar civilklädda eller i uniform i butiker. Butikskontrollantens främsta uppgift är skydda butikens varor genom att förebygga och ingripa mot snatteri och stöld.

Värdetransportörer
är särskilt utbildade väktare som arbetar med skyddade transporter av sedlar, mynt, värdepapper och annan värdefull egendom. Vanligtvis sker värdetransporter mellan butiker, restauranger, banker och uttagningsautomater.

Personskyddsväktare är särskilt utbildade väktare som skyddar till exempel företagsledare, offentliga personer, socialarbetare och andra hotade och utsatta personer.

Skyddsvakt har som främsta arbetsuppgift är att motverka sabotage, spioneri, terrorism och grovt rån vid ett begränsat område som klassas som skyddsobjekt, till exempel kärnkraftverk, försvarsanläggningar och flygplatser.

Väktare har ofta långa arbetspass och arbetar varierande arbetstider dagtid, kvällar, nätter och helger. Deltids- och behovsanställning förekommer.

Utbildning
För att arbeta som väktare krävs väktarutbildning. Utbildningen till väktare anordnas av till exempel Bevakningsbranschens Yrkes- och arbetsmiljönämnd (BYA).

Utöver väktargrundutbildning krävs vidareutbildning för vissa av specialiseringarna, så som värdetransportör och personskyddsväktare.

Utbildning till väktare finns även inom gymnasieskolan.