Städare

Städare är ett serviceyrke där arbetsuppgifterna varierar mellan arbetsplatserna, men även från dag till dag. Det kan vara kontorsstädning ena dagen och städning av passagerarbåtar dagen efter. För en effektiv städning krävs kunskap om olika material och rengöringsmetoder, samt god arbetsteknik. Ibland kombineras städning med andra arbetsuppgifter.

Städare är antingen anställda på det företag eller den organisation där städningen utförs eller av ett städföretag som utför städning på entreprenad. Städare behövs överallt – på exempelvis skolor, statliga myndigheter, sjukhus, hotell och industrier. Det finns även allt fler företag som erbjuder städhjälp till privata hushåll.

Arbetsuppgifter 
Städare genomför många olika uppgifter för att hålla rent. Vid städning kan man damma, moppa golv, tömma papperskorgar och putsa fönster. Man kan göra rent på allt ifrån toaletter och omklädningsrum till trappuppgångar och matsalar. Olika städverktyg och rengöringsmedel används till olika ytor. På industrier eller i stora lokaler används ofta städmaskiner för till exempel golvrengöring.

På en del arbetsplatser kombineras städningen med andra arbetsuppgifter. För att bredda arbetsuppgifterna och sin service knyter städföretagen ofta till sig andra uppdrag som till exempel arbete i telefonväxel eller reception. Det blir allt vanligare att företag och organisationer köper kompletta servicepaket, så kallade ”facilitet-service”. Där kan bland annat städning, arbete i telefonväxel och reception, vaktmästeri, postutdelning, gräsklippning, fruktleveranser och skötsel av kaffeautomater ingå i uppdraget.

Städare kan även vara specialiserade på en viss sorts städning, till exempel fönsterputsning, industristädning eller städning av järnvägsvagnar, bussar och flygplan.

Städare kan arbeta ensamma eller i team. På vissa arbetsplatser är städarna organiserade i arbetslag med eget ansvar för budget, kompetensutveckling och marknadsföring av sina tjänster.

Utbildning
Oftast sker upplärning på arbetsplatsen, genom till exempel introduktionsutbildning eller olika interna kurser.

Servicebranschens Yrkesnämnd, SRY, utfärdar yrkesbevis för den som genomgått kurs/grundutbildning för städyrket ledd av SRY-diplomerad handledare. Utbildningens längd varierar, men ofta krävs ungefär 40 timmars utbildning för att få yrkesbevis. 

Certifikat för lokalvårdare (Pryl) utfärdas av Svenska Special Certifieringar AB, SSC, efter tester av teoretiska och praktiska kunskaper.