Behandlingsassistent och socialpedagog

Som behandlingsassistent eller socialpedagog arbetar man med barn, unga eller vuxna med psykosocial, missbruks- eller beroendeproblematik. Behandlingsassistenten hjälper klienterna att kunna leva ett självständigt liv eller ta sig ur ett drogberoende.

Man arbetar ofta inom olika institutioner eller behandlingshem. En institution eller behandlingshem kan drivas av staten, kommun, landsting eller privat.
Man kan också arbeta inom kriminalvården eller som integrationshandledare.

Arbetsuppgifter
Behandlingsassistentens och socialpedagogens arbetsuppgifter är likvärdiga och bygger på samma grund. Arbetsgivarna använder sig av olika titlar beroende på vilken titel som är mest inarbetad hos den aktuella arbetsgivaren.

Behandlingsassistenten engagerar sig i och stöttar klienten i vardagliga saker som exempelvis fritidsaktiviteter, studier eller arbete. Man hjälper och stöttar klienterna även till att sköta vardagliga sysslor som matlagning, tvätt och städning. Behandlingsassistenten hjälper klienterna att förberedas för ett liv utanför institutionen eller behandlingshemmet.

Arbetet som behandlingsassistent handlar mycket om att samtala och lyssna. Man är ett stöd för sina klienter. Det handlar ofta om att hjälpa klienter att komma ur exempelvis ett drogberoende. Det kan också handla om att hjälpa en person få perspektiv på sin bakgrund och på sikt hjälpa klienten att leva ett självständigt liv.

Eftersom de klienter man jobbar med ofta har ett missbruk- och/eller beroendeproblematik, en bakgrund med exempelvis svåra uppväxtförhållanden, kriminalitet med mera kan arbetet vara psykiskt krävande men ger mycket tillbaka till den som vill engagera sig i andra människor.

Arbetsmiljö

Ofta arbetar man inom formerna för något som kallas för medlevarskap. Medlevarskap innebär att man arbetar som om man bodde på institutionen. Det innebär att man arbetar både dagar, kvällar- och nätter. Det kallas för skiftarbete.

Utbildning
Det finns flera sätt att utbilda sig till behandlingsassistent.

Man kan studera vid universitet- och högskola. Vanliga utbildningar är beteendevetenskap eller socionomprogrammet, studielängden är 3 år.

Det finns också yrkesutbildningar där man kan utbilda sig till behandlingsassistent eller socialpedagog, studielängden är 2 år. Man kan även studera till behandlingsassistent inom folkhögskola, då är utbildningen mellan 1-2 år lång.