Stödassistent

Som stödassistent arbetar man med personer som beviljats insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS. Arbetet innebär att ge pedagogiskt stöd och omsorg för att främja den enskildes förmågor och självständighet. Andra yrkestitlar kan vara omsorgsassistent, vårdare eller habiliteringsassistent.
Stödassistenter kan arbeta på många olika arbetsplatser som till exempel gruppboende, daglig verksamhet eller korttidshem för barn.

Arbetsuppgifter
Som stödassistent kan man arbeta med människor som har exempelvis fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar.

Oavsett arbetsplats utgår man från personens individuella behov och arbetar medvetet för att den personen ska använda sina förmågor så självständigt som möjligt. Inom gruppboenden kan det röra sig om att stötta och hjälpa till vid vardagliga sysslor som matlagning och städning. Det kan också handla om att stötta en person till att få en sysselsättning.

Det kan även handla om att uppmuntra till och möjliggöra fritidsaktiviteter som att driva olika verksamheter inom boendet som exempelvis caféverksamhet, snickeri, konst eller datorkurser. Det kan också vara sinnesstimulerande aktiviteter som bad, massage, musik eller sjukgymnastik.

På barn- och ungdomsverksamheter vistas barn och ungdomar vissa helger eller veckor för att ge avlastning för föräldrarna. Då arbetar man med olika aktiviteter tillsammans med barnen som exempelvis kreativt skapande, musik eller att åka på utflykter.

Många personer inom LSS har nedsatt förmåga att förstå och tolka verbal kommunikation. Arbetet kan då innebära att anpassa den omgivande miljön så den blir förståelig eller att dela upp uppgifter som ska utföras i moment. Ofta i form av bilder, föremål eller genom text, för att förenkla och ge en överblick.

I arbetet ingår också att föra dokumentation över personens utveckling och behov i syfte att kunna följa upp att personen får rätt stöd och hjälp.

Arbetstider
Arbetstiderna varierar beroende på var man arbetar. Inom daglig verksamhet är det dagtid. Gruppbostäder samt barn- och ungdomsverksamheter är bemannade dygnet runt, då jobbar man dag, kväll eller natt.

Utbildning
Rekommenderad utbildning är gymnasieutbildningarna vård- och omsorgsprogrammet eller barn och fritidsprogrammet social inriktning.

Det är viktigt att man som anställd får möjlighet till kompetensutveckling till exempel inom olika funktionsnedsättningar, kommunikation och bemötande.

Värdefull kompetens kan vara hantverkskunnande, matlagning eller musik och drama.

Som stödassistent kan man vidareutbilda sig till stödpedagog, en eftergymnasial utbildning inom Yrkeshögskolan. Den är oftast en 1-årig utbildning och ger en fördjupad kompetens inom området. Grundläggande behörighet för högskolestudier krävs.