Kabinpersonal

Kabinpersonalens arbete innebär att ansvara för säkerheten ombord på flygplan samtidigt som man arbetar för att passagerarna ska vara bekväma ombord. Under flygningen ger man service till de som reser. Vid en nödlandning ska de se till att passagerarna så snabbt som möjligt utrymmer flygplanet. Det är viktigt att vara serviceinriktad och ansvarsfull.

Kabinpersonal arbetar på flygbolag. Andra namn på yrket är flygvärdinna, flygvärd eller cabin crew.

Arbetsuppgifter
Kabinpersonalens huvudarbetsuppgift är att tillsammans med den övriga besättningen ansvara för passagerarnas säkerhet och välbefinnande under flygningen.

Före arbetspasset går man igenom dagens flygningar med den ansvarige ombord. Man får i förväg veta om det finns ensamåkande barn eller andra passagerare som behöver extra assistans under flygningen.

När passagerarna kommer ombord hjälper kabinpersonalen dem att snabbt hitta sina platser och stoppa undan sitt handbagage så att flyget kan avgå enligt tidtabellen. När kaptenen har gett klartecken stänger man dörrarna och innan planet lyfter genomför personalen en säkerhetsdemonstration.

När planet har lyft serverar kabinpersonalen mat och dryck, säljer varor och ser till att passagerarna trivs ombord. Efter flygningen räknas kassan och stäms av innan arbetspasset är slut. Arbetsuppgifterna under flygningen varierar beroende på om man jobbar på korta inrikes turer eller långa internationella flygningar.

På många flygbolag finns en arbetsledare och stöd för kabinpersonalen, den brukar kallas kabinchef eller purser. Kabinchefen håller kontakt med kaptenen och ser till att allting fungerar smidigt ombord. Nödutrustning kontrolleras alltid innan dagens första flygning, och om flygplanet lämnats obevakat av samtliga i besättningen. Både kabinchef och övriga kabinbesättningsmedlemmar kontrollerar då nödutrusningen.

Arbetstider
Arbetstiderna är schemalagda och varierar mycket. Flygningar sker dygnet runt, alla dagar i veckan. I arbetet ingår att ha jour i hemmet, eller på en flygplats, för att kunna komma till flygplatsen med kort varsel.

Utbildning
Kabinpersonal utbildas efter rekrytering av flygbolaget. Kraven vid anställning varierar mellan de olika flygbolagen, kontrollera kraven med arbetsgivaren.

Alternativa vägar till utbildning är via arbetsmarknadsutbildning eller vuxenutbildning. 

En kabinbesättningsmedlem som arbetar med kommersiell trafik med luftfartyg behöver ett giltigt kabinbesättningsintyg. Intyget visar att man genomgått en grundläggande säkerhetsutbildning. 

Man behöver också ha en medicinsk rapport för kabinbesättning, en sån kan utfärdas av flygläkare, flygmedicinskt centrum eller företagsläkare.

Kunskaper som kan vara meriterande är fler språk än engelska, erfarenhet från serviceyrke inom till exempel hotell, restaurang eller resebranschen. Även sjukvårdsutbildning eller erfarenhet från sjukvården är meriterande.