Fyringenjörer/tekniker/byggare

En av Sjöfartsverkets uppgifter är att erbjuda rätt farleds- och kommunikations-infrastruktur för säker sjöfart och god tillgänglighet. För att detta ska lyckas behövs kompetens inom tekniskt underhåll, förvaltning, konstruktion och systemteknik. Sjöfartsverket förvaltar bland annat ca 1100 fyrar och ansvarar för flera tekniska system som stöder sjöfarten. Sjöfartsverket ansvarar även för drift och underhåll av slussar och kanaler i Trollhättan, Södertälje och Falsterbo.

Hur du blir ingenjör/tekniker:  Det behövs kompetens både för att klara den dagliga driften av anläggningarna samt medarbetare med högskolekompetens som klarar av att leda omfattande projekt inom farledsbyggnad och systemteknik. Inom vissa områden krävs specialkompetens som är svår att hitta utanför Sjöfartsverket. För att bli fyringenjör krävs exempelvis att du går Sjöfartsverkets interna utbildningar.

Framtidsutsikter: Framtidsutsikterna är goda. En god svensk infrastruktur kommer alltid eftersträvas och sjöfarten behövs för att lösa kommande kapacitetsproblem inom transportområdet.

Geografi: De flesta arbetar i Norrköping, Trollhättan och Göteborg. I Södertälje, Malmö, Kungsbacka och Umeå finns det dessutom en del medarbetare med mer operativa arbetsuppgifter. En del arbetar en stor del av sin tid ute längs kusten och ombord på fartyg.