Säkerhetsexpert

Som säkerhetsexpert eller beredskapssamordnare arbetar du bland annat med att samordna och stärka säkerhetsarbetet, arbeta med övergripande risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetsplaner, planera och genomföra övningar och utbildningar med fokus på kris och krig och mycket mer.

Beredskapssamordnaren säkerställer efterlevnad av föreskrifter och myndighetskrav samt lagar och förordningar och brukar rapportera direkt till säkerhetschefen.

Hur blir man säkerhetsexpert: Akademisk utbildning, gärna med inriktning inom säkerhet och beredskap, brukar ställas som ett krav. Befattningen är inplacerad i säkerhetsklass varför säkerhetsprövning och registerkontroll genomförs innan anställning. Svenskt medborgarskap krävs.