Ytbärgare

En ytbärgare är helikopterns förlängda arm till den nödställda under en räddningsinsats. Uppgiften är att på smidigaste sätt föra den nödställda till helikoptern, oavsett om det sker via vinschning eller via någon annan metod. Ytbärgaren är oftast den som kommer först på plats vid en olycka och han eller hon ställs då inför en serie beslut som måste fattas både snabbt och rätt.

För att ytbärgaren ska vara bra förberedd i en sådan situation har han/hon en gedigen utbildning och regelbunden träning bakom sig.

Hur du blir ytbärgare: Ytbärgare kan antingen utbildas inom försvarsmakten eller internt på Sjöfartsverket. De som är intresserade av att bli ytbärgare på Sjöfartsverket bedöms under rekryteringsprocessen bland annat i följande urvalskriterier; personlighet, fysik, medicinsk erfarenhet och ledarskap. Som ytbärgare krävs det mycket god vattenvana och bra kondition. Fysisk styrka och ett bra psyke är andra egenskaper som behövs. Stort fokus läggs också på personligheten då du ska jobba i en besättning 24 timmar om dygnet, en vecka åt gången.

Geografi: Sjöfartsverket har 5 helikopterbaseringar i Sverige, dessa är placerade i Göteborg, Kristianstad, Visby, Norrtälje och Umeå. Försvarsmaktens helikopterflottilj finns i Linköping, Luleå och Ronneby.