Fastighetschef

Jag heter Claes, är 59 år och har arbetat inom fastighetsbranschen i 33 år, varav 19 år som chef inom branschen.

Jag valde mitt yrke på grund av 
Jag är intresserad av bygg, teknik och arkitektur. Det är spännande att man är med och faktiskt bygger staden och stadsmiljön när man arbetar med fastigheter. Jag har arbetat både med verksamhetslokaler som t ex skolor och kontor, men även med bostäder som jag gör nu. När man arbetar med bostäder är det inte bara byggnader utan det är också människors hem, vilket gör att man känner att man har ett viktigt arbete.

Jag har följande utbildning  
4-år teknisk gymnasieutbildning – anläggningsteknik.
Universitets- och högskolekurser motsvarande tre års heltidsstudier. Det har varit kurser inom företags- och fastighetsekonomi, byggteknik, sunda hus, projektledning och ledarskap.

Denna utbildning krävs för mitt yrke  
Relevant högskoleutbildning eller arbetslivserfarenhet som kan motsvara utbildningskravet.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Fritt yrke i en spännande och dynamisk bransch med ständigt nya utmaningar. Man har en viktig roll att bygga samhälle och stad samt att det finns bostäder till medborgarna.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Som chef bör du vara tillgänglig för medarbetarna, dvs finnas på plats varje dag under kontorstid. Jag skulle gärna vara lite friare i att planera min arbetstid. Det har länge varit sådan bostadsbrist att det är alldeles för svårt att få bostad hos oss, vilket känns lite frustrerande.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag 
- Möten, t ex ledningsgrupp
- Ekonomiuppföljning
- Arbeta med planerade och pågående nybyggnads- och underhållsprojekt
- Attestera fakturor
- Strategifrågor, t.ex. bemanning, arbetsprocesser, m.m.
- Kalkyler, t.ex. lönsamhet i projekt, markköp, m.m.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är 
Det finns goda utvecklingsmöjligheter både inom fastighetsförvaltning och byggproduktion. En karriärväg inom förvaltning kan vara fastighetsingenjör, fastighetsförvaltare och olika chefsposter.
Byggproduktion är mer konjunkturkänsligt, men det är en bra start att börja inom byggsektorn. Det är lärorikt oavsett om man vill fortsätta sin karriär inom förvaltning eller inom bygg.