Personalkonsult – Kiruna kommun

Jag heter Anders och är 35 år och har jobbat som personalkonsult i 9 år.

Jag valde mitt yrke på grund av
Jag valde att studera till personalvetare för att det personalfrågor är centrala och viktiga i en verksamhet för att den ska bli framgångsrik. Arbetet som personalkonsult innebär att du får se flera perspektiv på organisationen.
Ledarskapet, medarbetarskapet, kundperspektivet och det arbetsrättsliga perspektivet m.fl. är några perspektiv som måste beaktas för att nå framgång.
I arbetet som personalkonsult är du med och kan påverka i många de områdena för att hjälpa organisationen att bli framgångsrik.

Jag har följande utbildning
Kandidatexamen, personalvetarprogrammet

Denna utbildning krävs för mitt yrke
Kandidatexamen, personal och arbetslivsfrågor

Detta är fördelarna med mitt yrke
Det är ett yrke som inte är branschbundet, du kan arbeta inom alla typer av branscher. Det är ett arbete som du ständigt utvecklas inom. Omständigheterna förändras hela tiden både inom arbetsrätten, den egna organisationen och omvärlden. Vilket gör att du aldrig blir fullärd och du får hela tiden nya erfarenheter och utmaningar.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Nackdelen är att du ofta får se en stor del negativa delar i en organisation och att du, om du inte lyfter blicken kan få orättvis bild av organisationen, då du oftare ser saker som inte fungerar än de som fungerar bra.
Du får i yrket träffa medarbetare som av olika anledningar inte mår bra vilket kan vara påfrestande då du inte alltid kan hjälpa dessa.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
En typisk dag har jag ett gäng mail i inkorgen när jag kommer på morgonen. Det är oftast mindre frågor från chefer ute i verksamheten som jag stöttar. Det kan handla om medarbetare som ska vara tjänstlediga, någon har sagt upp sig och en ny måste rekryteras eller någon medarbetare som misskött sig på något vis.
Det kan även vara en chef som vill omorganisera på arbetsplatsen och behöver hjälp med den processen, där krävs det förhandlingar med de lokala fackförbunden innan genomförandet.
Några MBL-förhandlingar (medbestämmandelagen) i veckan brukar det vara, det kan vara en chefstillsättning, en omorganisation eller kanske någon misskötsel eller överläggning i någon annan fråga.
Andra arbetsuppgifter kan vara att vara ute på ledningsgruppsmöten och tala om kommande händelser och information från personalavdelningen. Det kan vara några nya rutiner, policys eller information om lönerevisioner etc.
Även intervjuer vid rekryteringar av nya medarbetare är en vanlig arbetsuppgift.
Coachning av chefer i personalärenden och verksamhetsfrågor utifrån ett arbetsgivarperspektiv är också vanligt.
Arbete med att göra arbetsplatsen till en attraktivarbetsgivare med goda förmåner och bra arbetsmiljö är arbetsuppgifter som en personalavdelning sysslar med.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är
Inom större organisationer är utvecklingsmöjligheterna på ett sätt större, då du har möjlighet att specialisera dig på ett specifikt område, exempelvis arbetsrätt eller rekrytering.
Å andra sidan arbetar du inom en mindre organisation så kommer du att arbeta med alla typer personalfrågor och på så vis få en bred kunskap och kanske även en mer komplett helhetsbild över organisationen vilket kan vara mer utvecklande.
Att ha arbetat som personalkonsult ger dig en väldigt bra grund om du har ambitioner att vilja arbeta som ledare/chef. Då du har erfarenhet av många av de viktiga perspektiven och den formella kunskapen ibland annat ledarskap och arbetsrätt.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är
Många inkl. mig själv när man studerar eller funderar på att studera till personalvetare tror att yrket inte är lika arbetsgivarfokuserat som det faktiskt är.
Det kan komma som en liten överraskning. Självklart är det stort fokus på medarbetarskapet och det är vitalt för att få en framgångsrik organisation, men främst är vi en resurs för att göra en verksamhet framgångsrik inte en medarbetare.