Anläggare – Sörmland Vatten och Avfall AB (Sörmland Vatten)

Jag heter Magnus och är 32 år och har jobbat som anläggare sedan december 2015.

Jag valde mitt yrke på grund av  
Spännande arbetsuppgifter med mycket eget ansvar och samarbete med entreprenörer.

Jag har följande utbildning 
Gymnasium Energiprogrammet gren VVS

Denna utbildning krävs för mitt yrke: 
Anläggning/VVS

Detta är fördelarna med mitt yrke 
Arbeta utomhus året om. Leda och planera arbeten. Vara en resurs för samhället. Man får ett stort kontaktnät.

Detta är nackdelarna med mitt yrke 
Att arbeta med vatten då det är minusgrader ute är en utmaning.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag 
Leda grävmaskinisten när vi gräver. Göra rent och laga en ledning alternativt ordna en bädd i schakten för att kunna lägga en ny ledning (vatten, avlopp, dagvatten). Använda laserinstrument för lutning. Samordna arbetet på plats med flera entreprenörer och projektörer. Prata med kunder och svara på deras frågor.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är 
Att bli bättre framför allt men också få en bredare kompetens.