Arbetsledare

Arbetsledare - Patrik
Jag är 24 år och har arbetat som arbetsledare i 4 år.

Jag valde mitt yrke på grund av…
Är uppväxt med föräldrar som arbetar inom byggbranschen och har därifrån fått mitt intresse för det jag arbetar med idag.

Jag har följande utbildning 
3 år tekniskutbildning, gymnasium

Teknisk grundkurs byggnation, Sveriges Byggindustrier
Diverse arbetsledande utbildningar.

Denna utbildning krävs för mitt jobb
Byggtekniskutbildning, diverse behörigheter för byggverksamhet (Ställningar, brand, arbetsmiljö, betong)

Detta är fördelarna med mitt yrke 
Varierande arbetsuppgifter och ett kreativt arbete där man skapar något

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Stress är vanligt att det förekommer så det är viktigt att lära sig att hantera det.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Jag ser till att bygget är upplåst innan 07.00 och att arbetarna är informerade om kommande arbeten under dagen. Sedan kan det variera mellan kontorsarbete som att kolla igenom fakturor och läsa på ritningar eller att gå ut på bygget för att lösa problem och titta på byggtekniska lösningar. När allting fungerar ute så blir det att räkna ut mängder på material för kommande arbeten och arbeta med tidplaner då det alltid är viktigt att ligga steget före i sin planering för bygget.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är
Det finns många, ju mer erfarenhet du får ju mera ansvar kan du få inom arbetsledarrollen för att sedan gå vidare som t.ex. platschef

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är 
Att arbeta med arbetsmiljö och människor. Varje dag lär du dig alltid något nytt.