IT-tekniker

 Anders - IT-teknikerJag är 39 år och har jobbat som IT-tekniker och IT-konsult i 18 år.

Vilket program gick du i gymnasiet?
Det hette El-tele & Teleteknik. Har även gått ett sk tredje år på Datorservice och Microelektronik.

Hur var det att läsa till IT-tekniker?
Branschen var väl med, facit i hand, i sin linda när jag läste. Det mesta har jag lärt mig efterhand i yrket och /eller genom mycket självstudier på kvällar och helger.

Vad krävs för utbildning för ditt yrke?
En bra grundkunskap och förståelse var ett krav för att kunna komma igång och jobba när jag började. Idag krävs oftast högre utbildning.

Varför valde du ditt yrke?
Framtiden såg ljus ut för branschen och det gör den fortfarande även om den är i ständig förändring.

Vad gör du i ditt arbete?
Tekniskt kan det vara väldigt varierande men målet med arbetet är oftast att kunden ska spara pengar och bli mer produktiv. Genom att standardisera, automatisera och förenkla driften av kundens IT-miljö sparas tid och pengar samtidigt som tillgängligheten ökar.

Fördelar med yrket?
Det är ofta ett varierande arbete som många gånger kan göras på distans. Detta ger möjlighet att själv styra när man gör sitt arbete. En annan fördel är att man aldrig blir fullärd vilket gör att man hela tiden kan hitta utmaningar, om man själv vill.

Nackdelar med yrket?
Samman som ovan. Man kan ta med sig arbetet överallt, vilket kan vara en nackdel ibland. Det kan vara jobbigt att det ständigt kommer nyheter som på olika sätt påverkar arbetet.

Utvecklingsmöjligheter inom yrket
Obegränsade!

Att tänka på med yrket
Det gäller att kunna inse att man inte kan kunna allt.