Röntgensjuksköterska – Region Kalmar län

Martin Gustafsson, röntgensjuksköterska

Ett varierat och socialt jobb som handlar om mycket mer än bara benbrott. Så beskriver röntgensjuksköterskan Martin Gustafsson sin vardag på Västerviks sjukhus.

– Man vet aldrig hur dagen kommer att se ut. Vi är ett akutsjukhus och många av de akuta patienterna går ofta via oss på röntgen, på ett eller annat sätt. När vi har jour är det enbart det akuta flödet vi tar hand om. Övrig tid har vi även tidsbokade patienter och då växlar vi i personalen mellan de olika stationerna skelettlabb, datortomografi, magnetkamera, angiografi, mammografi och nuklearmedicin. Det är alltså en variation i både yrket och vardagen, vilket gör att man aldrig tröttnar eller stagnerar. Det händer något hela tiden och det är roligt, säger han.

– Jag gillar även att det är ett socialt jobb, med en väldig bredd i patientmötena. Vi träffar så många, från de nyfödda på neonatalavdelningen till 100-åringarna, fortsätter Martin och berättar att det oftast handlar om snabba patientmöten, där de träffas under själva röntgeninsatsen och att patienterna sedan tas omhand av vårdpersonal på andra kliniker.

”Bidrar till att göra skillnad”

Det märks att Martin trivs, både med sitt yrkesval och på sin arbetsplats. Han gillar storleken på den radiologiska kliniken och beskriver en familjär stämning på sjukhuset som underlättar samarbetet med de andra klinikerna, särskilt i de akuta situationerna. Martin tycker också att jobbet han och hans kollegor på röntgenavdelningen gör känns meningsfullt och viktigt.

– Vi har en väldigt central roll för ett fungerande patientflöde och utan oss hade man inte kunnat bedriva akutverksamhet. Det gör också att man känner att man gör något bra, att man bidrar till att göra skillnad.

Men det var ingen självklarhet att det var just röntgensjuksköterska han skulle läsa till.

– Jag ville jobba inom sjukvård, men visste inte riktigt med vad. Och jag visste inte så mycket om röntgen heller, jag trodde att det främst handlade om att röntga benbrott. Men när jag förstod att yrket har en mycket större bredd så blev jag också mer intresserad. Nu är det nästan 20 år sedan jag valde att läsa direkt till röntgensjuksköterska, en utbildning som har mer fokus på radiologi och lite mindre fokus på omvårdnad. Dessutom gillar jag teknik, vilket är en fördel i yrket eftersom utvecklingen går snabbt och utrustningen uppdateras och byts ut med jämna mellanrum.

Få en egen bild av yrket

Martin tror att många, precis som han själv tidigare, inte känner till vidden och möjligheterna som finns inom röntgenområdet. Därför uppmuntrar han alla som är nyfikna på röntgen som inriktning att höra av sig till sin närmaste röntgenavdelning.

– Mitt tips är att kontakta dem och be om att få komma dit, för att själv vara med, se och ställa frågor, och på så sätt få en rättvis bild av vad vi gör. Det är ett spännande och varierat yrke och vi behöver dessutom fler kollegor framöver med tanke på kommande pensionsavgångar.

Kort fakta om olika sorters röntgen

Skelettröntgen

En skelettröntgen kan visa om skelettet är skadat, brutet eller har hamnat ur led. Undersökningen kan ibland också visa om du har artros eller tecken på reumatisk sjukdom.

Datortomografi

Datortomografi är en särskild form av röntgen som skapar mycket detaljerade bilder av kroppens organ. På så sätt kan läkaren lättare upptäcka sjukdomar och skador i exempelvis huvudet, bröstkorgen eller magen. Vid undersökningen används ofta kontrastmedel som patienten dricker eller får med spruta och som ger en ännu tydligare bild av kroppens strukturer.

Undersökning med magnetkamera

En magnetkamera kan ta bilder av nästan alla organ i kroppen. Patienten blir undersökt för att kunna upptäcka sjukdomar, se skador och följa upp behandlingar.

Angiografi

Angiografi är en röntgenundersökning som görs för att ta reda på om det finns förändringar eller sjukdomar i blodkärlen. Kontrastmedel sprutas in i blodkärlet och med hjälp av röntgen kan man då se hur kärlet ser ut.

Mammografi

Mammografi innebär att brösten röntgas. Det är en av flera undersökningar som görs om patienten har besvär i brösten. Mammografi används också för att hitta bröstcancer tidigt vid de regelbundna undersökningar som kvinnor mellan 40 och 74 år kallas till.

Nuklearmedicin

Vid nuklearmedicinska undersökningar tillförs ett radioaktivt ämne, ofta via ett blodkärl. Detta spårämne tas upp av specifika celler/organ. Med hjälp av PET-kamera eller gammakamera kan man sedan se hur spårämnet fördelar sig i kroppen eller hur olika organ fungerar.