Sjuksköterska – Örebro kommun

Marit Tollvik – Sjuksköterska i hemsjukvården i Örebro kommun

Är du nyfiken på att bli sjuksköterska? Vi har ställt frågor till Marit Tollvik, sjuksköterska i hemsjukvården i Örebro kommun om hur hennes arbetsdag ser ut och vad hon möter i vardagen.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

– Alla dagar skiljer sig från varandra. Jag börjar kl. 7, stämmer av med hemtjänstgruppen och med sjuksköterskegruppen. Vi planerar även våra egna veckor och hur de ska se ut och vad som ska göras, exempelvis besök hos patienter för att hjälpa dem. Det är även mycket planeringsarbete, där vi planerar omvårdnadsinsatser och sjukvårdsinsatser för patienter som alla behöver specifik hjälp. Därför jobbar vi mycket i team med arbetsterapeuter, undersköterskor och läkare på vårdcentraler.
Vad är det bästa med jobbet?

– Friheten, att jag får vara både ute- och inomhus, att kunna skapa en nära relation med patienterna. Samt att hjälpa människor att bli självständiga och hjälpa mina patienter att leva ett bra liv och känna sig trygga i hemmet, utifrån deras behov och deras förutsättningar.
Vilken utbildning har du?

– Jag är legitimerad sjuksköterska, treårig utbildning från Mittuniversitetet och Örebro universitet
Varför är det bästa med att ha Örebro kommun som arbetsgivare?

– Att ha en fantastisk chef, jag har bra arbetstider och behöver väldigt sällan jobba helg. Jag behöver jobba en av tolv helger, att jämföra med ett sjukhus där de anställda måste jobba i stort sett varannan helg, jag jobbar även väldigt sällan kvällar. Detta är något som jag värderar högt, att inte behöva jobba så mycket helger och kvällar utan att ha normala arbetstider och kunna ha ett liv vid sidan om. 
Varför valde du Örebro kommun som arbetsgivare?

– På grund av arbetstiderna och friheten, även lite på grund av lön. Sjukhuset är mycket in och ut medan en på den här arbetsplatsen på ett bättre sätt kan lära känna människor. Just dessa anledningar är också varför jag skulle rekommendera att välja Örebro Kommun som arbetsgivare.
Fördelar/nackdelar med ditt jobb?

– Fördelarna är väl just att det är att hjälpa patienterna som är arbetet och att jag kan påverka min arbetsdag väldigt mycket. Jag har även ett starkt team runt mig.

– Nackdelen skulle jag säga är att det är brist på sjuksköterskor, det leder till att det tas in bemanningssjuksköterskor. Det gör att det inte skapas någon kontinuitet, de jobbar inte så länge utan jobbar bara några månader eller i värsta fall några dagar. Det gör att det blir ostadigt bland kollegorna i jämförelse om jag skulle ha samma kollegor under en längre tid.
Vilka professionella och personliga utvecklingsmöjligheter ser du med jobbet?

– Det går att läsa vidare inom geriatrikområdet, där Örebro kommun betalar en del av kostnaden för utbildningen. På det personliga planet krävs det att en tar eget ansvar om en vill utvecklas. Exempelvis genom att studera nya riktlinjer och rutiner för att kunna hjälpa patienten på ett ännu bättre sätt.