Stenhuggare

Rickard - Stenhuggare

Jag är 31 år och har jobbat som stenhuggare i 16 år.

Varför valde du ditt yrke?
Jag kom in på den här banan då det finns ett stenhuggeri i familjen.

Vilken utbildning har du?
Grundskola och godkänd gymnasieskola. Därefter praktisk upplärning på stenhuggeri.

Vilken utbildning krävs för yrket?
Grundskola, gymnasieskola och praktik inom yrket.

Fördelar med yrket
Jag tycker fördelarna är att man får utlopp för sin kreativa sida och får ett fysiskt resultat som är oändligt bestående. Dessutom är det ett ombytligt jobb där både inomhus och utomhus arbete förekommer. Att jag tillverkar gravstenar gör även att jag har förmånen att kunna hjälpa sörjande människor att ge sin närstående en värdig minnesplats att besöka för att minnas.

Nackdelar med yrket
Nackdelarna kan vara att det är ett yrke som medför vissa risker. Arbetsmiljöproblem såsom tunga lyft, kvartslunga (stenlunga) och vibrationsskador i blodkärl är vanligaste skadorna. Men dessa förebyggs hela tiden. Hjälpmedel och bättre skydd är något som hela tiden arbetas med.

Arbetsuppgifter en typisk arbetsdag
En typisk dag på mitt stenhuggeri är att det hela tiden produceras gravstenar. Vi beställer råblock från stenbrotten runt om i Skandinavien och bearbetar dem på plats, allt efter kundens önskemål. Vi formger, hugger, sågar, graverar, förgyller, efterhugger, polerar och levererar den färdiga produkten till begravningsplatsen. Ingen dag är den andra lik och ofta blir inte stenarna de samma heller eftersom variationsmöjligheterna är, i princip, oändliga.

Utvecklingsmöjligheter inom yrket
Jag ser att det finns möjligheter för utveckling både på produktionssidan och i stenindustrin i allmänhet. Gällande produktionen kommer fler och fler möjligheter då maskiner, material och önskemål från kunder ändras och förbättras i snabb takt. Man kan även utvecklas och gå in i närliggande yrken och jobba med t ex byggsten, tunnsten och brytning av sten och mineraler etc etc.

Att tänka på med yrket
När man jobbar som stenhuggare har man ett stort historiskt arv att bära vidare. Det är ett gammalt yrke och än idag kan vi se vad människan gjort med stenar för tusentals år sedan. Så det vi hugger av sten, kommer att kunna betraktas av andra människor i tusentals år framåt.