Driftansvarig – Flextrus

Thomas - Driftansvarig för en företagsfastighet

Jag är 34 år och har jobbat 10 år inom mitt yrke.

Varför valde du ditt yrke?
Drift är en del av framtiden, där bland annat energiförbrukningen är en mycket viktig del av samhället. Genom mitt arbete kan jag påverka detta. De tekniska aspekterna var det som lockade mig initialt.

Vilken utbildning har du?
Treårigt industriellt tekniskt gymnasium och en Driftteknikerutbildning vid högskolan.

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?
Drifttekniker, driftingenjör eller annan energiteknikutbildning.

Fördelar med yrket
Det innefattar många teknikområden och flera administrativa delar. Detta gör jobbet varierande och roligt - man blir aldrig fast i samma saker.

Nackdelar med yrket
Det är svårt att lyckas med allt man vill göra, framför allt är det dyrt. Det kostar väldigt mycket pengar i investering för att spara energi och korta återbetalningstider är viktigt.

Arbetsuppgifter under en typisk dag
Jag börjar oftast dagen med att hantera de administrativa sysslorna, såsom e-post, eventuella fakturor osv. Jag har alltid många bollar i luften, så det blir ofta någon form av uppföljning av pågående projekt. Jag gör kontroller av driftdata, larmhantering från fabriken och andra felanmälningar från både kontorslokaler och vår produktion när något inte fungerar eller behöver optimeras. I min vardag använder jag många entreprenörer, så kontakterna med dem tar mycket av min tid. Jag försöker även lägga tid på driftsplanering och driftsoptimering.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke
Är man duktig inom detta område kan man nå långt, till exempel som driftschef, underhållschef eller liknande. Brinner man för ämnet och är lite nyfiken så är utvecklingsmöjligheterna mycket stora.

Att tänka på med yrket
Mötet med människor utgör en stor del av mitt arbete som är väldigt roligt, men också en av de svåraste bitarna. Varje människa är unik och man uppfattar saker helt olika. Som exempel kan ett rumsklimat vara underbart för någon men katastrof för en annan och jag ska försöka hitta en bästa lösning för alla.