Fastighetsskötare – Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB

Jag heter Linus är 23 år och har arbetat som fastighetsskötare i 1,5 år.

Jag valde mitt yrke på grund av  
Jag har utbildning inom området styr-och regler, Energi, Ventilation, Värme etc

Jag har följande utbildning 
2 års yrkesteknisk examen från Styrning av Intelligenta hus på Växjö Yrkeshögskola

Denna utbildning krävs för mitt yrke 
Bland mina arbetskamrater är utbildningsnivån mycket varierande, allt ifrån en vanlig Fastighetsskötare i sitt äldre utförande till personer som mig som har större kunskap inom Styr- och regler.

Detta är fördelarna med mitt yrke
En varierad arbetsplats med många spännande kunskaper och ytterst varierande tekniska installationer. Allt från simpla frånluftsfläktar på taket till avancerade helhetslösningar där passagesystem, brandlarm, belysning, värme och ventilation samarbetar som en helhetslösning. Samt att området Styr och regler ständigt är under utveckling och energioptimering kommer vara på tapeten i många år framöver.

Detta är nackdelarna med mitt yrke 
Yrket Fastighetsskötare har utvecklats långt ifrån det ursprungliga yrket som mer eller mindre var att klippa gräs och räfsa löv till att vara Fastighetstekniker.
Denna utveckling har gjort att Fastighetsskötaryrket är svårdefinierbart, men det är upp för var man själv att bidra till att ens egen utveckling går åt det håll man vill.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag 

En typisk arbetsdag startar jag upp min dator för att se över att de tekniska installationer jag ansvarar för fungerar optimalt. Behöver åtgärder göras så gör man detta, antingen genom att klicka fram en lösning på datorn eller genom att fysiskt vara på plats för att åtgärda felet.

Åtgärdsförslag för hur man kan optimera eller förbättre installationerna är något som ständigt pågår när man besöker fastigheterna.

Under tiden kan någon av de verksamheter som huserar i lokalerna (huvudsakligen skolor) felanmäla problem som uppkommit. Allt ifrån att dörrar inte stänger riktigt, inbrottsförsök, förbättringsåtgärder till att soptunnan där vid entrén skulle behöva tömmas.

För mina fastigheter står jag som kontaktperson för entreprenörer som ska genomföra arbeten eller behöver underlag för framtida arbeten eller reperationer. Därför förekommer många både långa och korta telefonsamtal till dessa företagare.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är 
Sammanfattat i ett ord, Enormt.

I dagens samhälle är bland annat energioptimering mer eller mindre nummer ett bland fastighetsägare. Att vara på en arbetsplats där man får ta del av alla typer av tekniska installationer SAMT ta del av verksamhetspersonalen som använder sig av denna gör att man får väldigt stora kunskaper om vilka lösningar som fungerar, samt de som inte fungerar.

Man får alltså ta del av helheten på ett annat sätt än personen som är otroligt skicklig på att exempelvis programmera ett styrsystem. En liten del av den stora helhetslösningen. Vilket gör att man som en ”simpel” Fastighetsskötare ser problemen innan de ens uppkommit vid exempelvis en nyproduktion.

Övrigt intressant att tänka på med mitt yrke är  
Branschen inom Energioptimering och Fastighet är så stor och bred med massvis av utvecklingsmöjligheter bara man är vaken nog. Så stor utvecklingspotential att jag själv såg detta yrke, med min examen, som mer än att ”bara” bli fastighetsskötare.