Projektledare, bygg – Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge

Jag heter Hampus  är 27  år och har arbetat som projektledare, bygg i snart 2 år på Tornberget Fastighetsförvaltnings AB.

Varför valde du ditt yrke?
Jag läste en kurs i projektledning 2017 och jobbade parallellt inom byggnation. I samband med detta kände jag att jag ville ha en ledande roll inom byggnation.

Vilken utbildning har du?
Marknadsekonomi IHM Business School, där en termin var projektledning.
När det gäller byggnation har jag arbetat praktiskt med detta i ungefär två år samtidigt som jag studerade.

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?
Man kan ha olika bakgrund, men ett exempel är byggnadsingenjörsutbildning.

Fördelar med yrket
Jag får jobba med flera olika saker i vardagen – ekonomi, juridik och byggnadstekniska frågor. Jag är intresserad av alla dessa delar. I ett kommunalt fastighetsbolag får jag dessutom bidra till samhällsnyttan. Jag gillar när jag får variation på jobbet och jobba med problemlösning.

Nackdelar med yrket
Beslutsvägarna inom kommunal verksamhet kan ibland göra att saker tar längre tid än inom den privata sektorn.

Arbetsuppgifter under en typisk dag
Ekonomiuppföljning i byggprojekt.
Kommunicera med entreprenörer och beställare.
Olika möten som man har i projekt, som till exempel projekteringsmöten, byggmöten och ekonomimöten.
Besiktningar.
Granskning av ritningar.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke
Jag började som projektassistent, blev sedan biträdande projektledare och är nu projektledare, så utvecklingsmöjligheterna är stora. Det är dessutom bra arbetsmarknad för projektledare inom bygg.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är
Man blir aldrig fullärd projektledare, utan jag lär mig något nytt nästan varje dag.