Vicevärd

Jag heter Julia och är 27 år och har jobbat som vicevärd i 4 år.

Jag valde mitt yrke på grund av 
Variationen på arbetsuppgifterna och den kontinuerliga kontakten med människor.

Jag har följande utbildning  
Är egentligen utbildad inom internationell Marknadsföring och försäljning. Hamnade på HSB Malmö genom en praktikplats och fick intern utbildning här, bland annat statuskontroller och BAS 1.

Denna utbildning krävs för mitt yrke  
Minst gymnasieutbildning.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Knyta nya kontakter med människor i branschen, lösa problem för medlemmar och finna sätt att arbeta på ett effektivare sätt som brf-styrelse.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
När medlemmarna i de bostadsrättsföreningarna som jag jobbar i kontaktar mig, så är det oftast när något är fel eller om de själva inte kan lösa ett problem. Detta blir då en negativ början men när problemet är löst så vänds det alltid till det positiva. Därför är väl egentligen nackdelen med yrket att första processen i ett inledande samtal med en medlem oftast är negativt men fördelen är att det vänds till det positiva.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag 

  • Kontakt med medlemmar från olika bostadsrättsföreningar.
  • Fakturahantering
  • Hantering kring försäkringsärenden.
  • Uthyrning av olika hyreskontrakt så som lokaler, p-platser etc.
  • Hantering vid ansökan om andrahandsuthyrning
  • Godkännande av medlemmar vid överlåtelser.
  • Etc.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är 
Förutom att jobba som renodlad vicevärd så kan man också jobba med olika delar inom en bostadsrättsförenings ansvarsområden, exempelvis systematisk brandskyddsarbete, fastighetsägarens ansvar.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är
Välj ett yrke som passar din personlighet. Fastighetsbranschen och byggbranschen är en väldigt aktiv bransch och man får ta snabba beslut och många gånger tar man beslut på egen hand.